Predseda disciplinárnej komisie:

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. – Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium

Členovia disciplinárnej komisie:

PaedDr. Monika Orlíková, PhD. – zamestnanec Mgr. Michal Garaj, PhD. – zamestnanec Mgr. Orosz Peter – študent PhDr. Šamalík Peter – študent Mgr. Vaceková Michaela – študent
disciplinarnakomisia