Predseda disciplinárnej komisie:

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. – Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium

Členovia disciplinárnej komisie:

PaedDr. Monika Orlíková, PhD. – zamestnanec
Mgr. Michal Garaj, PhD. – zamestnanec
Mgr. Orosz Peter – študent
PhDr. Šamalík Peter – študent
Mgr. Vaceková Michaela – študent
disciplinarnakomisia
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať