HARMONOGRAM ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

Bakalárske a magisterské štúdium

Denná a externá forma

Zimný semester akademického roka 2023/2024

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia – jún/júl 2023

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia – september 2023

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 -18. 09. 2023

Slávnostná imatrikulácia študentov – november 2023

Uvítací deň pre študentov 1. ročníka – 

Zimný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (11 – 13 týždňov) ***** – 19. 09. 2023 – 16. 12. 2023

Prázdniny zimné – 18. 12. 2023 – 07. 01. 2024

Skúšobné obdobie – 08. 01. 2024 – 10. 02. 2024

Zimný semester pre končiacich študentov – III. termín /opravný termín***

Výučba (10 týždňov) – 19. 09. 2023 – 25. 11. 2023

Prázdniny zimné  – 18. 12. 2023 – 31. 12. 2023

Skúškové obdobie pre končiacich študentov  –  27. 11. 2023 – 16. 12. 2023

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku – do 10. 12. 2023

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* – do 02. 12. 2023

Štátne skúšky** – 15. 01. 2024 – 31. 01. 2024

Promócie – február 2024

Letný semester akademického roka 2023/2024

Letný semester pre nekončiacich študentov

Výučba (10-13 týždňov) ***** -. 12. 02. 2024 – 04. 05. 2024

Prázdniny  – 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024

Skúšobné obdobie  –  06. 05. 2024 – 22. 06. 2024

Letné prázdniny  – 01. 07. 2024 – 31. 08. 2024

Letný semester pre končiacich študentov – I. termín

Výučba (10 týždňov) – 12. 02. 2024 – 13. 04. 2024

Prázdniny  – 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024

Skúšobné obdobie  – 15. 04. 2024 – 04. 05. 2024

Odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP)* – najneskôr do 26. 04. 2024

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky – do 26. 04. 2024

Štátne skúšky** – 13. 05. 2024 – 07. 06. 2024

Promócie  – jún/júl 2024

Letný semester pre končiacich študentov – II. termín/opravný termín***

Výučba (10 – 13 týždňov) ***** – 12. 02. 2024 – 04. 05. 2024

Prázdniny  – 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024

Skúšobné obdobie  –  06. 05. 2024 – 22. 06. 2024

Termín konania komisionálnych skúšok – 28.06. 2024

Odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP)* – do 21. 06. 2024

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky – do 21. 06. 2024

Štátne skúšky** – 05. 08. 2024 – 30. 08. 2024

Promócie  -október 2024

Doktorandské štúdium

Denná a externá forma

Zimný semester akademického roka 2023/2024

Zápis na štúdium

Zápis študentov do 1. roka štúdia  – september 2023

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia **** – september 2023

Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024  – 18. 09. 2023

Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OVV -do 29. 09. 2023

Prázdniny zimné  – 18. 12. 2023 – 31. 12. 2023

Dizertačná skúška – 1. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 29.01.2024-16.02 2024

Termín odovzdania projektov na DzS  -do 08. 12. 2023

Obhajoba dizertačnej práce – 1. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce – 29.01.2024 – 16.02. 2024

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)* – do 08. 12. 2023

Termín katedrovej obhajoby dizertačnej práce – november 2023

Letný semester akademického roka 2023/2024

Dizertačná skúška – 2. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 26.08. 2024 – 30.08.2024

Termín odovzdania projektov na DzS  – do 21. 06. 2024

Obhajoba dizertačnej práce – 2. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce  – 26.08. 2024 – 30.08.2024

Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)* – do 21. 06. 2024

Termín katedrovej obhajoby dizertačnej práce – máj 2024

Promócie  – október 2024

Poznámky:

*CRZP – Centrálny register záverečných prác – tri dni pred štátnou skúškou je študent povinný   odovzdať certifikát originality ZP. Presný termín odovzdania záverečných prác na obhajobu určia dekani najneskôr do 30. septembra 2023.

** Presný termín podľa harmonogramu zverejnia pre jednotlivé študijné programy dekani do 30. septembra 2023.

***Opravný termín štátnej skúšky sa týka študentov, ktorí už absolvovali riadny termín štátnej skúšky. V prípade nutnosti prepracovať diplomovú prácu na letnom termíne štátnej skúšky sa študent prihlasuje až na januárový termín štátnej skúšky.

**** Študent je povinný si priniesť a odovzdať ročné hodnotenie doktoranda, inak nemôže byť zapísaný do vyššieho roka štúdia.

***** Počet týždňov výučby podľa harmonogramu zverejnia pre jednotlivé fakulty a inštitút dekani a riaditeľ najneskôr do  30. júna 2023.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať