Centrum pre podporu participácie Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave vyhlasuje súťaž tímov v participatívnej súťaži.

Hľadáme 30 študentov bakalárskych ročníkov (5 tímov po 6 študentov).

KDE? V AULE FSV UCM
KEDY? 10.11.2022 (12:00-15:30)
KTO? ŠTUDENTI BC. ROČNÍKOV
AKO? VYPLŇTE ZA SVOJ TÍM REGISTRAČNÝ FORMULÁR

REGISTRÁCIA NA PARTICIPATÍVNU SÚŤAŽ (10. november 2022) – Formuláre Google

Ak nesúťažíte, praticipujte! Podporte súťažiacich a zapojte sa počas podujatia cez Sli.do.

Podujatie podporuje FSV UCM, Centrum pre podporu participácie a Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti.

Podobné oznamy