Vážená študentka, vážený študent,

pri príležitosti 11. výročia založenia Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a oslávení Medzinárodného dňa študentstva, dekan fakulty doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. v termíne od 17. 11. do 1. 12. 2022 odpúšťa poplatok za prijímacie konanie pre študentov a absolventov fakulty v dennej aj externej forme, ktorí v danom termíne si podajú prihlášku na magisterské štúdium na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave.

Svoju prihlášku môžete podať tu.

Môžeš študovať nasledovné programy na magisterskom stupni štúdia:

Podobné oznamy