PREDSTAVUJEME VÁM PRODEKANKU PRE RODOVÚ ROVNOSŤ A SOCIÁLNE OTÁZKY

PhDr. Zuzanu Drakovú, PhD.

FSV UCM je jednou z prvých fakúlt na Slovensku, ktorá uvádza do funkcie prodekanku s takouto agendou.

Naša fakulta venuje veľkú pozornosť hodnotám rovnosti a príležitostí pre každého jednotlivca, považujúc ich za základný princíp pre moderné vzdelávanie a vedecké poznávanie.
Snažíme sa o zabezpečovanie rovnakých príležitostí pre vzdelanie, pracovné podmienky a ocenenie práce pre všetkých, bez ohľadu na pohlavie.

Sociálne otázky taktiež tvoria neoddeliteľnú súčasť našich aktivít. Prodekanka Draková nám pomáha budovať inkluzívne a spravodlivé prostredie pre každého jednotlivca na našej fakulte, bez ohľadu na sociálny status či pôvod.

Sme presvedčení, že zabezpečenie sociálnej spravodlivosti vytvára podmienky na rozvoj a vzdelávanie, ktoré reflektujú pestrosť a potreby celej našej akademickej komunity. Univerzita sv. Cyrila a Metoda sa angažuje v riešení sociálnych otázok s cieľom vytvárať inkluzívne prostredie, kde sa každý študent cíti podporovaný a rešpektovaný.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať