STÁŽ NA MESTSKOM ÚRADE V HLOHOVCI

Odborné stáže na Mestskom úrade v Hlohovci

Vaši študenti sa môžu vďaka stáži na Mestskom úrade v Hlohovci stať súčasťou nášho tímu a podieľať sa na rozvoji mesta.

Tak, ako nám v rámci Mestského úradu záleží na rozvoji nášho mesta, rovnako nám záleží aj na študentoch, ktorým chceme dať príležitosť, aby sa počas svojho štúdia mohli čo najintenzívnejšie zapojiť do nášho tímu či už na Mestskom úrade alebo v Hlohovskej televízii.

Hľadáme vysokoškolských študentov a študentky bakalárskeho, magisterského/inžinierskeho alebo doktorandského štúdia, mladých, aktívnych a motivovaných ľudí, ktorí chcú počas zimného semestra v akademickom roku 2023/2024 rozvíjať a rozširovať svoje praktické zručnosti.

Prečo stážovať u nás?

Napriek tomu, že stáž nie je platená, ide o kreatívnu a  zaujímavú prácu, vďaka ktorej nadobudnete reálne pracovné zručnosti, rozšírite si oblasť svojho poznania, bližšie sa oboznámite s fungovaním Mestského úradu či Hlohovskej televízie a budete mať možnosť spolupodieľať sa na rozvoji a zveľaďovaní mesta prostredníctvom účasti na každodenných úlohách a procesoch.

Pre koho je stáž určená?

Stáž je určená pre študentov vysokých škôl študujúcich na všetkých troch stupňoch štúdia.


Ako prebieha stážový program u nás?

  1. Stáž prebieha na jednotlivých odboroch na Mestskom úrade v Hlohovci a v Hlohovskej televízii po dobu 3 mesiacov (od októbra do decembra 2023).
  2. Konkrétne podmienky výkonu stáže budú dohodnuté s vybranými uchádzačmi individuálne.
  3. Možnosť organizovať si pracovný čas (flexibilný pracovný čas).
  4. Po ukončení stáže získajú študenti potvrdenie o jej absolvovaní.

 

Ako sa prihlásiť na stáž?

Svoje životopisy a motivačné listy je potrebné zaslať do 8. októbra 2023 na e-mailovú adresu staze@hlohovec.sk

 

 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať