Štátne skúšky – pokyny pre študentov

POKYNY PRE ŠTUDENTOV bakalárskeho a magisterského štúdia štátne skúšky Máj/Jún 2023 a