Katedra sociálnej práce Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave začiatkom roka 2023 vstúpila do Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR a stala sa jej pridruženým členom. Sme presvedčení, že vzdelávacie inštitúcie musia byť nevyhnutne prepojené s praxou, pretože len správne nastavenou vzájomnou kooperáciou dokážeme vzdelávať úspešných mladých ľudí, ktorí budú disponovať adekvátnymi vedomosťami, zručnosťami, kompetenciami a schopnosťami, ktoré budú následne reálne vedieť uplatniť po skončení štúdia aj v praxi.

Veríme, že nadviazaná spolupráca prinesie v krátkej dobe tie najlepšie výsledky. Za konštruktívnu a vecnú diskusiu ďakujeme predsedníčke Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR Mgr. Anne Ghannamovej, ktorá je dlhoročnou odborníčkou v sociálnej oblasti. Spoločne sme viedli úspešné rokovanie, ktoré viedlo k dohode a k predstaveniu explicitnej vízie spolupráce do budúcnosti. Pretože kvalitné vzdelanie je primárnym krokom k odbornosti.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať