PRODEKAN

Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Funkčné zaradenie: Docent

E-mail: jan.machyniak@ucm.sk

Kancelária: 506

Telefón: 033 5565 528

Potrebujete pomôcť v rámci štúdia?

Na prodekana sa môžete obrátiť v nasledovných oblastiach a situáciách:

  •  pomoc pri riešení problémov, ktoré súvisia s výchovnovzdelávacím procesom vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia;
  • pomoc pri riešení problémov s Akademickým informačným systémom;
  • pomoc pri riešení problémov, ktoré vzniknú z dôvodu kolízií v rozvrhu;
  • poradenská činnosť o možnostiach ďalšieho vzdelávania na FSV UCM v Trnave.
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať