Študentský ombudsman

PhDr. Kamil Turčan

E-mail: ombudsmanfsv@ucm.sk

Potrebujete pomôcť v rámci štúdia?

Na študentského ombudsmana sa môžete obrátiť v nasledovných oblastiach a situáciách:

– pomoc pri riešení administratívnych problémov  súvisiacich so štúdiom na fakulte;

– pri sťažnostiach vyplývajúcich z pedagogického procesu;

– riešenia prípadných konfliktných situáciách na fakulte;

– podpory študentských podujatí.

Na študentského ombudsmana sa môžu obrátiť študenti FSV UCM na bakalárskom, magisterskom, ale aj doktorandskom stupni štúdia.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať