Ing. Zuzana Obúlaná

Funkcia: Referentka pre štúdium
Email: zuzana.obulana@ucm.sk
Kancelária: Nám. J. Herdu, Trnava, č.111b
Telefón: 
Rozdelenie študentov:

  • všetky ročníky ESPO Bc. aj Mgr.
  • všetky ročníky SOSL Bc. aj Mgr.
  • všetky ročníky VES Bc. iba krúžok 02(prešli z MEVS)

Mgr. Alena Banárová

Funkcia: Referentka pre štúdium
Email: alena.banarova@ucm.sk
Kancelária: Nám. J. Herdu, Trnava, č.111b
Telefón:
Rozdelenie študentov:

  • všetky ročníky VES Bc. okrem krúžku 02
  • všetky ročníky VES Mgr.
  • všetky ročníky doktorandi

PhDr. Oľga Molnárová

Funkcia: Koordinátorka pre AIS
Email: olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária: 406
Telefón: +421 33 55 65 518

Ing. Jana Machatová

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium a prvý kontakt
Email: jana.machatovaa@ucm.sk
Kancelária: 501
Telefón: +421 33 55 65 525