Stránkové dni
na študijnom oddelení

  Pondelok

  neúradný deň

  Utorok

  od 8:30 hod. do 11:00 hod.

  od 12:30 hod. do 14:00 hod.

  Streda

  neúradný deň

  Štvrtok

  od 8:30 hod. do 11:00 hod.
  od 12:30 hod. do 14:00 hod.

  Piatok

  neúradný deň

Renáta Krištofíková

Funkcia: Referentka pre štúdium

Email: renata.kristofikova@ucm.sk

Kancelária: Hajdóczyho ul., 2 posch., kancelária č. 213

Telefón: 033 5565 516

Ing. Zuzana Obúlaná

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium

Email: zuzana.obulana@ucm.sk

Kancelária: Nám. J. Herdu 2, Trnava, 1. poschodie, č. 111 B

Telefón: 033 5565 517

PhDr. Oľga Molnárová

Funkcia: Koordinátorka pre AIS

Email: olga.molnarova@ucm.sk

Kancelária: 406

Telefón: +421 33 55 65 518

Ing. Jana Machatová

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium a prvý kontakt

Email: jana.machatova@ucm.sk

Kancelária: 501

Telefón: +421 33 55 65 525

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať