Publikácie / Virtuálna študovňa

Publikácie, ktoré sú dostupné na FSV UCM (online alebo v knižnici).

Vedecká monografia

Autori: doc. PhDr. Peter Slovák, PhD.

Vydalo: UCM v Trnave 2024

ISBN 978-80-572-0432-9

Stiahnuť

Vedecká monografia

Autori: PhDr. Richard Brix, PhD.

Vydalo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ISBN 978-80-572-0428-2

Stiahnuť
Európske politické strany – Politické skupiny v Európskom Parlamente – Slovenské politické strany

Vedecká monografia

Autori: Mgr. Michal Garaj, PhD.

Vydalo: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ISBN 978-80-572-0392-6

Stiahnuť
Výchova k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

(Učebnica)

Autori: doc. PhDr. Lukáš Cíbik, PhD., Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Vydalo: Inštitút verejnej politiky, o.z., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

ISBN 978-80-974655-4-4

Stiahnuť
Výchova k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

(Učebnica)

Autori: doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD., PhDr. Richard Brix, PhD.

Vydalo: Inštitút verejnej politiky, o.z., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

ISBN 978-80-974655-4-4

Stiahnuť
Výchova k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

(Učebnica)

Autori: doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., JUDr. Stanislav Michal, PhDr. Martin Daško, PhD.

Vydalo: Inštitút verejnej politiky, o.z., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

ISBN 978-80-974655-6-8

Stiahnuť
Výchova k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

(Učebnica)

Autor: PhDr. León Richvalský, PhD.

Vydalo: Inštitút verejnej politiky, o.z., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

ISBN 978-80-974655-8-0

Stiahnuť
Výchova k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

(Učebnica)

Autor: PhDr. Peter Šamalík

Vydalo: Inštitút verejnej politiky, o.z., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

ISBN 978-80-69072-02-2

Stiahnuť
Výchova k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

(Učebnica)

Autori: PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Vydalo: Inštitút verejnej politiky, o.z., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

ISBN 978-80-69072-00-8

Stiahnuť
Výchova k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu.

(Učebnica)

Autori: PhDr. Erik Urc, PhD., doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.

Vydalo: Inštitút verejnej politiky, o.z., Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

ISBN 978-80-69072-04-6

Stiahnuť

PUBLICY 2022 II.

Komunálne a regionálne voľby 2022

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

Editori: PhDr. Richard Brix, PhD., Mgr. Marek Chovanec, doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.

Vydalo: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ISBN 978-80-572-0423-7

Stiahnuť

PUBLICY 2022 I.

Komunálne a regionálne voľby 2022

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

Editori: PhDr. Peter Šamalík, PhDr. Filip Sekan, JUDr. Marek Šafár

Vydalo: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ISBN 978-80-572-0410-7

Stiahnuť

(Ne)zastúpené regióny na kandidátnych listinách: alebo čo priniesli voľby v roku 2020

(Vedecká monografia))

Autor: PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

Vydalo: Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

ISBN 978-80-572-0384-1

Stiahnuť

SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV VII.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

Autori: PhDr. Peter Šamalík, doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD., PhDr. Erik Urc, PhD

Vydalo: UCM v Trnave 2023

ISBN 978-80-572-0356-8

Stiahnuť

VEREJNÁ SPRÁVA VO VYBRANÝCH EURÓPSKYCH ŠTÁTOCH II

(Vysokoškolská učebnica)

PhDr. Richard Brix, PhD.

vydalo: UCM  v Trnave 2023

ISBN 978-80-572-0124-3

Stiahnuť

TEÓRIA A PRAX VEREJNÝCH ROZPOČTOV II.

(Vedecká monografia)

Autor: PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

vydalo: UCM  v Trnave 2023

ISBN 978-80-572-0347-6

Stiahnuť

KVINTESENCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE

(Vysokoškolská učebnica)

Autor: doc. PhDr. Peter Slovák, PhD.

vydalo: UCM  v Trnave 2023

ISBN 978-80-572-0332-2

Stiahnuť

VÝCHOVA K DEMOKRATICKÉMU OBČIANSTVU

Autori: Ján Machyniak, Kristína Dzureková, Peter Šamalík

vydalo: UCM  v Trnave 2022

ISBN 978-80-572-0275-2

Stiahnuť

SLOVENSKÉ A MEDZINÁRODNÉ PODOBY VEREJNÝCH POLITÍK

(Zborník príspevkov mladých vedeckých pracovníkov a doktorandov FSV)

editori: Lukáš Cíbik, Michal Garaj

vydalo: UCM  v Trnave 2022

ISBN 978-80-572-0276-9

Stiahnuť

MARKETING ĽUDKSÝCH ZDROJOV AKO SÚČASŤ BUDOVANIA ZNAČKY ZAMESTNÁVATEĽA

(Vysokoškolská učebnica)

Autor: Nikoleta Bednáriková

vydalo: UCM  v Trnave 2022

ISBN 978-80-572-0249-3   

Stiahnuť

SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV VI.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov)

editori: Oľga Bočáková – Andrea Čajková – Michaela Vaceková

vydalo: UCM  v Trnave 2022

ISBN 978-80-572-0236-3

Stiahnuť

Teória a prax verejných rozpočtov

(Vedecká monografia)

Autor: Lukáš Cíbik

vydalo: UCM  v Trnave 2022

ISBN 978-80-572-0233-2

Stiahnuť

Modern strategy and Challenges of Management in Cultural Institutions

(Monograph)

Authors: Václav Kupec, Eva Čapošová, Přemysl Písař

Publisher: University  of Public  and Individual Security „Apeiron“ in Krakow, 2021

ISBN 978-83-64035-76-0

Stiahnuť

Vybrané aspekty občianskeho sektora: fungovanie občianskych združení v trnavskom regióne

(Vedecká monografia)

autor: Leon Richvalský

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0223-3

Stiahnuť

Voľby 2020: volebná podpora a jej premeny

(Vedecká monografia)

autor: Jakub Bardovič

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0230-1 

Stiahnuť

AKTÉRI REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU

(Vysokoškolská učebnica)

autori: Peter Horváth, Erik Urc

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0104-5

Stiahnuť

PUBLICY 2021 – časť II.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

editori: Lukáš Cíbik, Richard Brix, Matúš Novák, Stanislav Michal

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0212-7

Stiahnuť

PUBLICY 2021 – časť I.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

editori: Martin Švikruha, Peter Šamalík, Ján Ganobčík

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0211-0

Stiahnuť

20 ROKOV REGIONÁLNEJ SAMOSPRÁVY NA SLOVENSKU: VYUŽITÁ PRÍLEŽITOSŤ?

(Monografia)

autor: Martin Švikruha

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0210-3

Stiahnuť

Voľby a volebné systémy

(Vysokoškolská učebnica)

autor: Jakub Bardovič

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0206-6

Stiahnuť

VEREJNÁ POLITIKA

(Učebnica)

autor: Ľudmila Malíková, Martin Daško

vydalo: UCM  v Trnave 2018

ISBN 978-80-8200-021-7

Stiahnuť

VEREJNÁ SPRÁVA VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH EÚ I.

(Vysokoškolská učebnica)

autor: Martin Švikruha

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0187-8

Stiahnuť

SOCIÁLNE VEDY Z PERSPEKTÍVY MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV V.

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov)

editori: Andrea Čajková – Daniel Klimovský – Natália Brovina Mulinová

vydalo: UCM  v Trnave 2020

ISBN 978-80-572-0167-0

Stiahnuť

KOMUNÁLNE VOĽBY V KRASKÝCH MESTÁCH 2002-2018

(Zborník príspevkov z  vedeckej konferencie)

editori: Barbora Blašková – Matúš Novák – Martin Švikruha

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0166-3

Stiahnuť

ANALÝZA KVALITY LOKÁLNEHO ENVIRONMENTÁLNEHO GOVERNANCE Z POHĽADU UŽÍVATEĽOV VEREJNÝCH SLUŽIEB A ZAMESTNANCOV LOKÁLNEJ SAMOSPRÁVY

(Vedecká monografia)

Autor: Martin Daško

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0122-9

Stiahnuť

VÝKON SAMOSPRÁVY NA ÚROVNI OBCE, MESTA A REGIÓNU SLOVENSKO 1990-2020

(Vedecká monografia)

Autor: Ján Machyniak

vydalo: UCM  v Trnave 2021

ISBN 978-80-572-0121-2

Stiahnuť

VEREJNÁ SPRÁVA A VEREJNÁ POLITIKA

(Učebný text pre študentov FSV UCM v Trnave)

Autor: Ján Machyniak

vydalo: UCM  v Trnave 2020

ISBN 978-80-572-0103-8

Stiahnuť

PUBLICY 2020 II. – sekcie Parlamentné voľby a Sociálna politika

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

editori: Peter Horváth – Ján Machyniak

vydalo: UCM  v Trnave 2020

ISBN 978-80-572-0090-1

Stiahnuť

PUBLICY 2020 I. – 30 rokov verejnej správy

(Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie)

editori: Peter Horváth – Ján Machyniak

vydalo: UCM  v Trnave 2020

ISBN 978-80-572-0089-5  

Stiahnuť

Financovanie verejnej správy

(Vysokoškolská učebnica)

Autor: Lukáš Cíbik

vydalo: UCM  v Trnave 2020

ISBN 978-80-572-0071-0

Stiahnuť

Online vzdelávanie vo verejnej správe v čase pandémie

(Recenzovaný vedecký konferenčný zborník)

editor: Peter Horváth

vydalo: UCM  v Trnave 2020

ISBN 978-80-572-0091-8

Stiahnuť

Voľby a referendá na území Slovenskej republiky od roku 1989 -2020

(vysokoškolská učebnica)

autori: Barbora Blašková – Lukáš Koštial -Matúš Novák

vydalo: UCM  v Trnave 2020

ISBN 978-80-572-0061-1

Stiahnuť

FONDY EURÓPSKEJ ÚNIE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

(Učebné texty pre vysoké školy)

autor: Vladimír Kováčik

vydalo: UCM  v Trnave 2019

ISBN  978-80-572-0013-0   

Stiahnuť

Komunálna samospráva na Slovensku

(Učebné texty pre vysoké školy)

autori: Jakub Bardovič – Richard Brix – Lukáš Cíbik – Martin Daško – Michal Imrovič – Gabriel Kopúnek – Ján Machyniak – Dalibor Mikuš – Bystrík Šramel – Martin Švikruha

vydalo: UCM  v Trnave 2019

ISBN 978-80-572-0022-2 

Stiahnuť

PUBLICY 2019 - Zborník príspevkov doktorandov

(Zborník príspevkov doktorandov)

editori: Martin Halmo – León Richvalský

vydalo: UCM  v Trnave 2019

ISBN 978-80-572-0026-0  

Stiahnuť

PUBLICY 2019

(Zborník príspevkov doktorandov)

editori: Ivana Butoracová Šindleryová – Bystrík Šramel

vydalo: UCM  v Trnave 2019

ISBN 978-80-572-0016-1

Stiahnuť

POHĽADY POLITICKÝCH STRÁN NA VEREJNÚ SPRÁVU

autor: Dalibor Mikuš

vydalo: UCM  v Trnave 2018

ISBN 978-80-8105-962-9  

Stiahnuť

SOCIAL SERVICES IN THE CONTEXT OF SOCIAL CARE FOR SENIORS

autor: Beáta Adamkovičová, Oľga Bočáková, Mária Dávideková

vydalo: Research Institute for European Policy, Gdańsk, 2017

ISBN 978-83-944614-4-7 

Stiahnuť

SOCIAL SERVICES IN THE SPACE OF SOCIAL POLICY

autor: Oľga Bočáková, Mária Dávideková

vydalo: Research Institute for European Policy, Gdańsk, 2017

ISBN 978-83-944614-6-1

Stiahnuť

COMPREHENSIVE VIEW OF THE ISSUE SOCIAL SERVICES AND THE SOCIAL-POLITICAL SIGNIFICANCE OF THEIR SUPPORT

autor: Oľga Bočáková, Tomáš Habánik, Darina Kubíčková

vydalo: Research Institute for European Policy, Gdańsk, 2017

ISBN 978-83-944614-5-4      

Stiahnuť

SOCIÁLNE POISTENIE V SYSTÉME SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA NA SLOVENSKU OD ROKU 1990 PO SÚČASNOSŤ

autor: Dušan Polonský 

vydalo: UCM  v Trnave 2017

ISBN 978-80-8105-876-9    

Stiahnuť

CURRENT TRENDS AND PUBLIC ADMINISTRATION

Conference Proceeding 

editor: Peter Horváth  

vydalo: Uherské Hradište, 2017

ISBN 978-80-906614-5-5   

Stiahnuť

CURRENT TRENDS AND SOCIAL SERVICES

Conference Proceeding 

editor: Peter Horváth  

vydalo: Uherské Hradište, 2017

ISBN 978-80-906614-5-5  

Stiahnuť

ANNUAL CONFERENCE FSS UCM TRNAVA

Political Science and  European studies

editor: Jaroslav Mihálik

vydalo: UCM  v Trnave 2017

ISBN 978-80-8105-868-4

Stiahnuť

ANNUAL CONFERENCE FSS UCM TRNAVA

Public Administration

editor: Peter Horváth  

vydalo: UCM  v Trnave 2017

ISBN 978-80-8105-867-7

Stiahnuť

ANNUAL CONFERENCE FSS UCM TRNAVA

Social policy and services

editor: Oľga Bočáková   

vydalo: UCM  v Trnave 2017

ISBN 978-80-8105-867-7

Stiahnuť

KAPITOLY Z POROVNÁVACEJ POLITOLÓGIE

autor: Jaroslav Mihálik

vydalo: UCM  v Trnave 2017

ISBN 978-80-8105-872-1   

Stiahnuť

ÚSTAVNÉ SÚDNICTVO

autor: Bystrík Šramel   

vydalo: OZ FSV UCM, 2015

ISBN: 978-80-971952-0-5    

Stiahnuť

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE AKO SÚČASŤ SOCIÁLNEJ POLITIKY, vedecké štúdie

autor: Oľga Bočáková, Anton Rehuš  

vydalo: Tribun EU Brno, 2015

ISBN: 978-80-263-0886-7   

Stiahnuť

RETHINKING THE PRESIDENCY: Challenges and Failures

editori: Blanka Říchová Radosłav Kubicki, Aaron Walter  

vydalo: UCM  v Trnave 2015

Stiahnuť

POLITICAL LEGACY AND YOUTH CIVIC ENGAGEMENT IN SLOVAKIA

autor: Jaroslav Mihálik

vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015

ISBN: 978-961-93688-8-6   

Stiahnuť

KONIEC NEEFEKTÍVNEJ KOMUNIKÁCIE V MÚZEÁCH

autor: Michal Lukáč

vydalo: OZ FSV UCM, 2015

ISBN: 978-80-971952-1-2  

Stiahnuť

UNIVERZITA TRETIEHO VEKU FSV UCM

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková (ed.)

vydalo: OZ FSV UCM, 2015

ISBN: 978-80-971952-2-9

Stiahnuť

SOCIÓLÓGIA MLÁDEŽE

autor: Ladislav Macháček

vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015

ISBN: 978-961-93688-5-5

Stiahnuť

FEATURING NORDEN IN TEN EPISODES

autor: Ryszard M. Czarny

vydalo: Faculty of Organization Studies, Novo Mesto, 2015

ISBN: 978-961-93688-4-8

Stiahnuť

SYMPÓZIUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB VO VEREJNEJ SPRÁVE

vedecké štúdie

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková (ed.)

vydalo: Tribun EU, Brno 2015

ISBN: 978-80-263-0959-8

Stiahnuť

SOCIÁLNA POLITIKA A SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

(vysokoškolská učebnica)

autor: Oľga Bočáková

vydalo: Tribun EU, Brno 2015

ISBN: 978-80-263-0938-3

Stiahnuť

VYBRANÉ KAPITOLY ZO SOCIÁLNEJ FILOZOFIE

(vysokoškolská učebnica)

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková

vydalo: Tribun EU, Brno 2015

ISBN: 978-80-263-0958-1

Stiahnuť

ÚVOD DO SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

(vysokoškolská učebnica)

autor: Oľga Bočáková, Darina Kubíčková

vydalo: Tribun EU, Brno 2015

ISBN: 978-80-263-0965-9

Stiahnuť

CYRIL_METHODIUS DAYS OF SOCIAL SERVICES.

Proceedings of the international expert-scientific conference (zborník)

ed: Stančiak, Silvia Dončevová

vydalo: Heraldika Kiadó, Budapest 2015

ISBN: 978-963-9204-99-7

Stiahnuť

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ SLUŽBY VE PROSPĚCH INTEGRACE SOCIÁLNE A ZDRAVOTNĚ ZNEVÝHODNENÝCH

(zborník)

ed: Jaroslava Pavelková a kol.

vydalo: VŠZaSP sv. Alžběty, Příbram 2015

ISBN: 978-80-905973-9-6

Stiahnuť

PREMENY POSTAVENIA PREZIDENTOV V POLITICKÝCH SYSTÉMOCH

(zborník)

ed: Pavol Juhás, Marek Hrušovský

vydalo: OZ FSV UCM, 2015

ISBN: 978-80-905973-9-6

Stiahnuť

YOUTH AND POLICY

Ladislav Macháček

2014

Stiahnuť

THE IMPERATIVE HIGH NORTH: Opportunities and Challanges

Ryszard Czarny

2015

Publikácia je v tlačenej podobe

Stiahnuť

EUROPEANIZATION

Dušan Leška                                         

2015

Publikácia je v tlačenej podobe

Stiahnuť

VEDECKÉ PRÁCE KVP A VS 2014

Marián Merica                                         

2014

Publikácia je na CD nosiči

Stiahnuť

NAJNOVŠIE TRENDY A VÝZVY EURÓPSKEHO VÝSKUMU V EDUKAČNÝCH VEDÁCH

Silvia Dončevová                                         

2014

Publikácia je na CD nosiči

Stiahnuť

ŠVOČ 2014

Ladislav Macháček                                       

2014

Stiahnuť

KONŠTANTÍN A METOD V POLITICKÝCH VZŤAHOCH VEĽKEJ MORAVY

Milan Čáky                                         

2014

Publikáciu je možné zakúpiť v knižnici UCM

Stiahnuť
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať