Kontakty

Kontakt FSV UCM

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Nám. J. Herdu 2
917 01 Trnava

Fakulta sociálnych vied

Pracovisko:
Bučianska 4/A
917 01 Trnava

E-mail: 

              info.fsv@ucm.sk

Web: 

Facebook: https://www.facebook.com/

Instagram: https://instagram.com/fsvucm

Youtube: https://youtube.com/@fsv

telefón: +421 33 5565 525

Dekanát

Dekanát Miestnosť Tel. číslo
Dekan
Horváth Peter doc. PhDr. PhD. 505 033 5565 524
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť, rozvoj a doktorandské štúdium, štatutárny zástupca
Machyniak Ján doc. PhDr. PhD. 508 033 5565 528
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
Mihálik Jaroslav doc. PhDr. Ph.D. 506 033 5565 547
Prodekan pre kvalitu
Bardovič Jakub PhDr. PhD. 506 033 5565 547
Prodekan pre zahraničné vzťahy, fakultný koordinátor pre mobilitu
Mikuš Dalibor PhDr. PhD. 508 033 5565 528
Prodekan pre externé prostredie
Kóňa Andrej Mgr. PhD. 508 033 5565 528
Tajomníčka
Kucharovičová Mária Ing. 507 033 5565 523
Vedúca kancelárie dekana
Osuská Jana Ing. 504 033 5565 521
Asistentka dekana a prodekanov
Ondrejičková Mária 504 033 5565 522
Referentka pre doktorandské štúdium a prvý kontakt
Machatová Jana Ing. 501 033 5565 525
Koordinátorka pre AIS  
Molnárová Oľga PhDr. 406 033 5565 518
Asistentka katedry
Galfyová Simona Mgr. 329 033 5565 542
Referentka pre VVČ, edičnú činnosť a kvalitu
Čirčová Klaudia Ing. 409 033 5565 541
Projektová manažérka
Kuhnová Marta Mgr. PhD. 409 033 5565 541
Referentka zásob a evidencie majetku
Procházková Katarína 409 033 5565 541
Študentský ombudsman
Urc Erik PhDr. 232 033 5565 561
Servisný technik
Cisár Jozef 221
Informátorka Bučianska ul. 033 5565 113
Zasadacia miestnosť 2. poschodie 203 033 5565 529
Zasadacia miestnosť 4. poschodie 402 033 5565 530

Katedra sociálnej práce

Katedra sociálnej práce Miestnosť Tel. číslo
Bočáková / vedúca katedry Oľga doc. PhDr. Mgr. PhD. 204 033 5565 560
Draková Zuzana PhDr. PhD. 207 033 5565 553
Hrnčárik Andrej PhDr. Mgr. PhD. 207 033 5565 553
Imrovič Michal PhDr. PhD. 206 033 5565 552
Kubíčková Darina PhDr. PhD. 207 033 5565 553
Levická Jana prof. PhDr. Mgr. PhD. 205 033 5565 551
Orlíková / tajomníčka Monika PaedDr. PhD. 206 033 5565 552
Sedláček Juraj doc. ThDr. PhD. DiS. 206 033 5565 552
Slovák Peter doc. PhDr. PhD. 206 033 5565 552
Doktorandi Miestnosť Tel. číslo
Ochabová Erika PhDr. 230 033 5565 558
Strculová Zuzana Mgr. 230 033 5565 558
Vaceková Michaela Mgr. 230 033 5565 558

Katedra politických vied

Katedra politických vied Miestnosť Tel. číslo
Baer Hill Josette prof. Dr.  326 033 5565 555
Bardovič Jakub PhDr. PhD. 506 033 5565 547
Bednáriková  Nikoleta Ing. PhD. 327 033 5565 526
Blašková Barbora Mgr. PhD. 325 033 5565 549
Butoracová Šindleryová Ivana prof. Ing. PhD. 331 033 5565 556
Brix Richard PhDr. PhD. 334 033 5565 567
Cíbik Lukáš PhDr. PhD. 334 033 5565 567
Čajková Andrea doc. PhDr. PhD. 331 033 5565 556
Daško Martin PhDr. PhD. 325 033 5565 549
Galfyová / tajomníčka Simona Mgr. 329 033 5565 542
Garaj Michal Mgr. PhD. 330 033 5565 557
Henderson Karen doc. Ph.D. 326 033 5565 555
Horváth Július prof. Dr. MA Ing.PhD. 334 033 5565 567
Horváth Peter doc. PhDr. PhD. 505 033 5565 524
Horváth Roman prof. Ing. MA Ph.D. 334 033 5565 567
Kotlebová Sandra PhDr. Ph.D. 327 033 5565 526
Kováčik Vladimír PhDr. PhD. 328 033 5565 548
Kóňa Andrej Mgr. PhD. 508 033 5565 528
Machyniak Ján doc. PhDr. PhD. 508 033 5565 528
Mihálik Jaroslav doc. PhDr. PhD. 506 033 5565 547
Mikuš Dalibor PhDr. PhD. 508 033 5565 528
Mosneaga Valeriu prof. DrSc. 331 033 5565 556
Murgaš Roman PhDr. PhD. 328 033 5565 548
Podracká  Zuzana PhD. 328 033 5565 548
Poórová Edita PhDr. Ph.D. 327 033 5565 526
Práznovská Monika  PhDr. PhD. 330 033 5565 557
Richvalský León PhDr. PhD. 325 033 5565 549
Šramel Bystrík doc. JUDr. PhD. 331 033 5565 556
Švikruha / vedúci katedry Martin PhDr. PhD. 333 033 5565 563
Tökölyová Tatiana doc. PhDr. PhD. 326 033 5565 555
Vybíhal Václav prof. Ing. CSc. 331 033 5565 556
Doktorandi Miestnosť Tel. číslo
Dzureková  Kristína PhDr. 232 033 5565 561
Chovanec Marek  Mgr.  232 033 5565 561
Michal  Stanislav JUDr. 232 033 5565 561
Šamalík  Peter PhDr. 232 033 5565 561
Turčan Kamil Mgr.  232 033 5565 561
Janči  Tomáš Mgr. 231 033 5565 562
Kmeťová Monika  Mgr. 231 033 5565 562
Olejárová  Stela Mgr. 231 033 5565 562
Orosz  Peter Mgr.  231 033 5565 562
Urc/Študentský ombudsman Erik PhDr.  232 033 5565 561

Študijné oddelenie

Referentka pre štúdium

ObúlanáZuzanaIng.kancelária: Nám. J. Herdu, Trnava, č.111b
033 5565 517
BanárováAlenaMgr.

kancelária: Nám. J. Herdu, Trnava, č.111b
033 5565 516