Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov

Cieľom konferencií je vytvorenie priestoru pre mladých vedeckých pracovníkov na prezentovanie svojich poznatkov a vzájomnú výmenu skúseností.

V priestoroch Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave sa každoročne počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku organizuje vedecká konferencia s názvom „Sociálne vedy z perspektívy mladých vedeckých pracovníkov“, zameraná na skúmanie aktuálnych trendov v oblasti spoločenských vied. Mladí účastníci  konferencie diskutujú v niekoľkých paneloch o vybraných aspektoch verejnej správy a verejnej politiky, o politických výzvach súčasnej európskej politiky a vybraných dimenziách sociálnej politiky v podmienkach Slovenskej republiky.

Dokumenty

Jednotlivé ročníky

V súčasnosti nie sú publikované články k tejto téme.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať