HARMONOGRAM ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH V AKADEMICKOM ROKU 2023/2024

BAKALÁRSKE A MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM

Zimný semester akademického roka 2023/2024

Zápis na štúdium

 • Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia – jún/júl 2023
 • Zápis študentov do ďalších rokov štúdia – september 2023
 • Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 – 18. 09. 2023
 • Slávnostná imatrikulácia študentov – november 2023

Zimný semester pre nekončiacich študentov

 • Výučba (11 – 13 týždňov) ***** – 19. 09. 2023 – 16. 12. 2023
 • Prázdniny zimné – 18. 12. 2023 – 07. 01. 2024
 • Skúšobné obdobie – 08. 01. 2024 – 10. 02. 2024

Zimný semester pre končiacich študentov – III. termín /opravný termín***

 • Výučba (10 týždňov) – 19. 09. 2023 – 25. 11. 2023
 • Prázdniny zimné – 18. 12. 2023 – 31. 12. 2023
 • Skúškové obdobie pre končiacich študentov – 27. 11. 2023 – 16. 12. 2023
 • Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku – do 12. 12. 2023
 • Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* – do 05. 12. 2023
 • Štátne skúšky** – 29. 01. 2024 – 02. 02. 2024
 • Promócie – február 2024

Letný semester akademického roka 2023/2024

Letný semester pre nekončiacich študentov

 • Výučba (10-13 týždňov) ***** – 12. 02. 2024 – 04. 05. 2024
 • Prázdniny – 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024
 • Skúšobné obdobie – 06. 05. 2024 – 22. 06. 2024
 • Letné prázdniny – 01. 07. 2024 – 31. 08. 2024

Letný semester pre končiacich študentov – I. termín

 • Výučba (10 týždňov) – 12. 02. 2024 – 13. 04. 2024
 • Prázdniny – 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024
 • Skúšobné obdobie – 15. 04. 2024 – 04. 05. 2024
 • Odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP)* – najneskôr do 26. 04. 2024
 • Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky – do 26. 04. 2024
 • Štátne skúšky** – 03. 06. 2024 – 07. 06. 2024
 • Promócie – jún/júl 2024

Letný semester pre končiacich študentov – II. termín/opravný termín***

 • Výučba (10 – 13 týždňov) ***** – 12. 02. 2024 – 04. 05. 2024
 • Prázdniny – 28. 03. 2024 – 02. 04. 2024
 • Skúšobné obdobie – 06. 05. 2024 – 22. 06. 2024
 • Termín konania komisionálnych skúšok – 28.06. 2024
 •  
 • Odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP)* – do 21. 06. 2024
 • Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky – do 21. 06. 2024
 • Štátne skúšky** – 19. 08. 2024 – 23. 08. 2024
 • Promócie – október 2024

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Zimný semester akademického roka 2023/2024

Zápis na štúdium

 • Zápis študentov do 1. roka štúdia – september 2023
 • Zápis študentov do ďalších rokov štúdia **** – september 2023
 • Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024 – 18. 09. 2023
 • Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OVV – do 29. 09. 2023
 • Prázdniny zimné – 18. 12. 2023 – 31. 12. 2023

Dizertačná skúška – 1. termín

 • Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 29.01.2024 – 02.02 2024
 • Termín odovzdania projektov na DzS – do 08. 12. 2023

Obhajoba dizertačnej práce – 1. termín

 • Termín obhajoby dizertačnej práce – 29.01.2024 – 02. 02. 2024
 • Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)* – do 08. 12. 2023
 • Termín katedrovej obhajoby dizertačnej práce – november 2023

Zimný semester akademického roka 2023/2024

Dizertačná skúška – 2. termín

 • Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 19.08. 2024 – 23.08.2024
 • Termín odovzdania projektov na DzS – do 21. 06. 2024

Obhajoba dizertačnej práce – 2. termín

 • Termín obhajoby dizertačnej práce – 19.08. 2024 – 23.08.2024
 • Termín odovzdania dizertačnej práce(CRZP)* – do 21. 06. 2024
 • Termín katedrovej obhajoby dizertačnej práce – máj 2024
 • Promócie – október 2024
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať