HARMONOGRAM ŠTÚDIA V BAKALÁRSKYCH, MAGISTERSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH ŠTUDIJNÝCH PROGRAMOCH V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023

Bakalárske a magisterské štúdium

Denná a externá forma

Zimný semester akademického roka 2022/2023

Zápis na štúdium

Elektronický predzápis študentov do ďalších rokov štúdia – jún/júl 2022

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia – september 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 -19. 09. 2022

Slávnostná imatrikulácia študentov – november 2022

Uvítací deň pre študentov 1. ročníka – 20. 09. 2022

Výučba (13 týždňov) – 20. 09. 2022 – 17. 12. 2022

Prázdniny – 19. 12. 2022 – 05. 01. 2023

Skúškové obdobie – 09. 01. 2023 – 11. 02. 2023

Letný semester pre študentov bakalárskeho štúdia v externej forme (so začiatkom štúdia v akademickom roku 2019/2020) a študentov magisterského štúdia (so začiatkom štúdia v akademickom roku 2020/2021)

 

Odovzdanie prihlášok na štátnu skúšku – do 16. 12. 2022

Odovzdanie záverečných prác k obhajobe (aj CRZP)* – do 02. 12. 2022

Štátne skúšky – 13. 02. 2023 – 03. 03. 2023

(Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť aj v AIS-e.)

Letný semester akademického roka 2022/2023

Letný semester pre nekončiacich študentov
Výučba (12 týždňov) – 13. 02. 2023 – 06. 05. 2023
Prázdniny – 06. 04. 2023 – 11. 04. 2023
Skúškové obdobie – 09. 05. 2023 – 20. 06. 2023
Letné prázdniny – 01. 07. 2023 – 31. 08. 2023

Letný semester pre končiacich študentov – I. termín

Výučba (9 týždňov) – 13. 02. 2023 – 15. 04. 2023

Prázdniny – 06. 04. 2023 – 11. 04. 2023

Skúškové obdobie – 17. 04. 2023 – 06. 05. 2023

Odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP)* – do 26. 04. 2023

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky – do 10. 05. 2023

Štátne skúšky – 29. 05. 2023 – 09. 06. 2023

(Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť aj v AIS-e.)

Promócie – jún – júl 2023

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

Letný semester pre končiacich študentov – II. termín

Výučba (9 týždňov) – 13. 02. 2023 – 15. 04. 2023

Prázdniny – 06. 04. 2023 – 11. 04. 2023

Skúškové obdobie – 09. 05. 2023 – 20. 06. 2023

Termín konania komisionálnych skúšok – 27.06. 2023

Odovzdanie záverečných prác na obhajobu (aj CRZP)* – do 06. 06. 2023

Odovzdanie prihlášok na štátne skúšky – do 27. 06. 2023

Štátne skúšky – 21. 08. 2023 – 31. 08. 2023

(Na štátnu skúšku je potrebné sa prihlásiť aj v AIS-e.)

Promócie – október 2023

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

Doktorandské štúdium

Denná a externá forma

Zimný semester akademického roka 2022/2023

Zápis na štúdium

Zápis študentov do 1. roka štúdia –  september 2022

Zápis študentov do ďalších rokov štúdia – september 2022

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023 – 19. 09. 2022

Odovzdanie individuálneho študijného plánu na OVV – do 30. 09. 2022

Prázdniny – 19. 12. 2022 – 31. 12. 2022

Dizertačná skúška – 1. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 30. 01. 2023 – 09.02.2023

Termín odovzdania projektov k DzS* – do 15. 12. 2022

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

Obhajoba dizertačnej práce

Termín obhajoby dizertačnej práce – február 2023

Termín katedrovej obhajoby – november 2022

Termín odovzdania dizertačnej práce (CRZP)* – do 15. 12. 2022

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

Letný semester akademického roka 2022/2023

Dizertačná skúška – 2. termín

Plánovaný termín dizertačnej skúšky – 21. 08. 2023 – 31. 08. 2023

Termín odovzdania projektov k DzS* – do 16. 06. 2023

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

Obhajoba dizertačnej práce – 2. termín

Termín obhajoby dizertačnej práce – 21. 08. 2023 – 31. 08. 2023

Termín katedrovej obhajoby –  apríl 2023

Termín odovzdania dizertačnej práce (CRZP)* – do 31. 05. 2023

* nie je možné podať žiadosť o predĺženie daného termínu

Promócie –  október 2023

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať