ODOVZDÁVANIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC A PRIHLASOVANIE NA ZÁVEREČNÉ SKÚŠKY