Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave

Akademickí funkcionári

peter.horvath@ucm.sk
033 5565 524

Prodekan pre výchovno – vzdelávaciu činnosť a
doktorandské štúdium, štatutárny zástupca dekana

jan.machyniak@ucm.sk
033 5565 528

Prodekan pre zahraničné vzťahy a fakultný koordinátor
pre mobilitu

dalibor.mikus@ucm.sk
033 5565 528

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť
Prodekan pre rozvoj

erik.urc@ucm.sk
033 5565 528

Prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky

zuzana.drakova@ucm.sk
033 5565 547

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať