Vedecká rada FSV UCM

Predpisy:

Rokovaci-poriadok-VR-FSV-UCM-doc

Predseda

doc. PhDr. Peter Horváth, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. politológia/ politické vedy)

Podpredseda

doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

Interní členovia

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. sociálna práca/sociálna práca)

prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

doc. PhDr. Andrea Čajková, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

doc. Karen Henderson, Ph.D.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. politológia/politické vedy)

prof. Roman Horváth, MA, Ph.D.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. ekonomické teórie/politické vedy)

prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. sociálna práca/sociálna práca)

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. Dis.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. katolícka teológia/ sociálna práca)

doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa/ politické vedy)

doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. politológia/politické vedy)

prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. financie/politické vedy)

Externí členovia

Dr.h.c. prof. PhDr. Marcela Gbúrová, CSc.
Filozofická fakulta, UPJŠ Košice
(prof. teória politiky/ politické vedy) 

doc. JUDr. Mgr. Michal Jesenko, PhD.
Fakulta verejnej správy, UPJŠ Košice
(doc. ústavné právo/ politické vedy)

prof. JUDr. Igor Palúš, CSc.
Fakulta veřejných politik, Slezská univerzita Opava
(prof. ústavné právo/ politické vedy)

Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MU Brno
(PhD. krajinné inžinierstvo/ tvorba a ochrana krajiny)

doc. PhDr. Martina Žáková, PhD.
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, TRUNI Trnava
(doc. sociálna práca/ sociálna práca)