Vedecká rada FSV UCM

Predpisy:

Rokovací poriadok vedeckej rady 2024

Predseda

doc. PhDr. Horváth Peter, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. politológia/ politické vedy)

Podpredseda

doc. PhDr. Mihálik Jaroslav, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

Interní členovia

prof. Baer Hill Josette, Dr. phil.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(teória politiky a história východnej Európy/politické vedy)

doc. PhDr. Mgr. Bočáková Oľga, PhD., un. prof.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. sociálna práca/sociálna práca)

doc. PhDr. Brix Richard, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

prof. Ing. Butoracová Šindleryová Ivana, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

doc. PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.
Fakulta sociálnych vied
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

doc. PhDr. Čajková Andrea, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

Dr.h.c. prof. Dr. MA Ing. Horváth Július, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. ekonómie/politické vedy)

prof. MA Horváth Roman, Ph.D.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. ekonomické teórie/politické vedy)

PhDr. Michal Imrovič, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(sociálna práca)

prof. PhDr. Mgr. Levická Jana, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. sociálna práca/sociálna práca)

doc. PhDr. Machyniak Ján, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa /politické vedy)

doc. ThDr. Sedláček Juraj, PhD. Dis.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. katolícka teológia/ sociálna práca)

doc. PhDr. Slovák Peter, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. sociálna práca/sociálna práca)

doc. JUDr. Šramel Bystrík, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa/ politické vedy)

doc. PhDr. Švikruha Martin, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. verejná politika a verejná správa / politické vedy)

doc. PhDr. Tökölyová Tatiana, PhD.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(doc. politológia/politické vedy)

prof. Ing. Vybíhal Václav, CSc.
Fakulta sociálnych vied, UCM Trnava
(prof. financie/politické vedy)

Externí členovia


doc. PaedDr. Božik Jozef, PhD.
predseda ZMOS
primátor mesta Partizánske
(doc. sociálna práca/sociálna práca)

Dr. h. c. prof. PhDr. Gbúrová Marcela, CSc.
Filozofická fakulta, UPJŠ Košice
(prof. teória politiky/ politické vedy) 

doc. JUDr. Mgr. Jesenko Michal, PhD.
Fakulta verejnej správy, UPJŠ Košice
(doc. ústavné právo/ politické vedy)

prof. JUDr. Palúš Igor, CSc.
Slezská univerzita Opava, Fakulta veřejných politik
(prof. ústavné právo/ politické vedy)

doc. PhDr. Rác Ivan, PhD.
Ústav romologických štúdií, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, UKF Nitra
(doc. sociálna práca / sociálna práca)

Ing. Schneider Jiří, Ph.D.
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií, MU Brno
(PhD. krajinné inžinierstvo/ tvorba a ochrana krajiny)

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať