Vedomostná súťaž určená pre študentov maturitného ročníka stredných škôl na celom Slovensku.

Olympiáda o verejnej správe

Zapoj sa do Olympiády o verejnej správe, prihlás svoj tím a spoločne zabojujte o vecné ceny.

Zámerom tejto vedomostnej súťaže je dostať do povedomia študentov stredných škôl na Slovensku problematiku fungovania verejnej správy na Slovensku so zameraním na územnú samosprávu. Zvýšiť povedomie o existencii a prínose územnej samosprávy – miest, obcí a samosprávnych krajov na Slovensku pre spoločnosť. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade rozšíriť poznatky študentov stredných škôl o fungovaní štátnej správy a podnietiť záujem o verejné dianie na štátnej, miestnej a regionálnej úrovni.

Kontaktná osoba:

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovú adresu: simona.galfyova@ucm.sk

Olympiáda o verejnej správe

Štatút súťaže

Formulár na prihlásenie tímu

Súťaž je určená pre všetky stredné školy na Slovensku. Každá škola môže prihlásiť do súťaže tímy zložené zo štyroch študentov (súťažiacich).

1. elektronické kolo  – 19. 10. 2023 – bude prebiehať online formou odpovedí na testové otázky s možnosťami (vedomostné kolo). Presný dátum a čas dostanú tímy včas vedieť.

Krajské kolo – konať sa bude v jednotlivých ôsmich krajoch v na prelome mesiacov november / december – do semifinále postúpi 8 najlepších tímov z prvého kola za daný kraj, z ktorých víťaz postúpi do finálového kola. Semifinále bude prebiehať formou odpovedí na testové a otvorené otázky (vedomostné kolo).

Finále – február 2024 – bude sa konať v AULE J. Matúša na pôde FSV UCM v Trnave, kde sa kvalifikuje 8 najlepších tímov (z každého kraja jeden víťazný tím).

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať