Hodnotné ceny a certifikáty pre súťažiacich

Účastníci olympiády získajú certifikáty a prvé miesta aj hodnotné ceny.

Krajské kolo olympiády:

  1. miesto – Instax a darčeky
  2. miesto – Smart hodinky a darčeky
  3. miesto – Smart fľaša a darčeky

Všetci účastníci obdržia certifikát.

Účastníkom prvého kola ďakujeme!

Do finále postupujú:

  1. Gymnázium Vojtecha Mihálika Sereď – s tímom KIKALA
  2. Gymnázium Janka Matúšku v Galante- s tímom GJM-gang
  3. Stredná odborná škola obchodu a služieb Galanta- s tímom Agenti SOŠOAS
  4. Gymnázium F.V. Sasinka Skalica- s tímom MGYM Skalica
  5. Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany- s tímom BARLOLAMAČI
  6. Gymnázium Angely Merici Trnava- s tímom GAM
  7. Gymnázium Jána Hollého Trnava-  s tímom Johnny Naked

Olympiáda o krajskej samospráve

Spoznaj fungovanie svojej župy

FSV UCM a TTSK pozývajú študentov stredných škôl Trnavského samosprávneho kraja zúčastniť sa olympiády zameranej na fungovanie krajskej samosprávy.

Vedomostná súťaž a výchovno-vzdelávacia aktivita je zameraná na prehlbovanie poznatkov študentov stredných škôl o fungovaní verejnej správy na Slovensku so zameraním na regionálnu samosprávnu úroveň.  fungovanie verejnej správy na Slovensku.

Prihlásené školy do olympiády

Názov školy Adresa školy
Obchodná akadémia Sereď Mládežnícka 158/5, 926 01 Sereď
Stredná zdravotnícka škola Daxnerova 6 Trnava
Stredná odborná škola obchodu a služieb Z. Kodálya 765, 924 47 Galanta
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30
Stredná priemyselná škola elektrotechnická Brezová 2, 921 77 Piešťany
Gymnázium F.V. Sasinka Skalica Nám. slobody 3
Stredná odborná škola obchodu a služieb Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
Gymnázium Jána Hollého Na hlinách 7279/30, Trnava
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, 92601 Sereď Kostolná 119/8, 92601 Sereď
Gymnázium Zoltána Kodálya s VJM SNP 1004/34 924 01 Galanta
Gymnázium Janka Matúšku v Galante Štvrť SNP 34, 924 01 Galanta
Arcibiskupské gymnázium biskupa P. Jantauscha v Trnave Jána Hollého 9 917 01 Trnava
Gymnázium J.B.Magina Vrbové Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové
Stredná odborná škola technická Nová 5245/9, 921 01 Piešťany
Gymnázium Ivana Kupca Komenského 13, 920 01 Hlohovec
Gymnázium Angely Merici Hviezdoslavova 10, 917 01 Trnava
Gymnázium Pierra de Coubertina Piešťany Námestie SNP č. 9, 921 26 Piešťany
Gymnázium Vojtecha Mihálika, Kostolná 119/8, Sereď Kostolná 119/8, Sereď 926 01

Organizátori olympiády

Partner olympiády

Priebeh a organizačné zabezpečenie

Do 12. 05. 2023 sa jednotlivé tímy zložené z najviac troch študentov a jedného pedagogického zamestnanca prihlásia do súťaže. 

Prihlásené tímy následne dostanú odkazy na študijné materiály ku súťažným otázkam. Do olympiády je možné prihlásiť dva súťažné tímy z jednej strednej školy.

Dňa 17. 05. 2023 sa uskutoční elektronické kolo súťaže, ktoré bude vyhodnotené do 18. 05. 2023. Do finálového kola, postupujú víťazi (7) v rámci Trnavského samosprávneho kraja.

Finálové kolo sa bude konať v Trnave na pôde Fakulty sociálnych vied UCM – 6.6.2023.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy.

V prípade akýchkoľvek otázok nás  kontaktujte e-mailom na monika.praznovska@ucm.sk.

Podujatie vzniká s podporou projektu KEGA 005UCM-4/2021: Tvorba učebných textov a učebných pomôcok k predmetu Občianska náuka z pohľadu výchovy k demokratickému občianstvu a kritickému mysleniu. 

Na stiahnutie

Štatút súťaže

OLYMPIÁDA O KRAJSKEJ SAMOSPRÁVE – Spoznaj fungovanie svojej župy 
„nultý ročník“

Grafické podklady na stiahnutie (plagát, sociálne médiá, email).

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať