ŠVOČ

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave usporiadava konferencie ŠVOČ pre študentov magisterského a bakalárskeho štúdia, ktorých ambíciou je prezentovať svoje výskumné výsledky.

ŠVOČ ponúka študentom možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia na našej fakulte. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania. Takto získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní a obhajobe diplomovej, resp. bakalárskej práce, v ďalšom štúdiu alebo vo svojom budúcom zamestnaní.

 

KONTAKT: Ing. Klaudia Čirčová (klaudia.circova@ucm.sk)

Jednotlivé ročníky

ŠVOČ AR 2022/2023

Milí študenti, dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. a prodekan pre vedecko- výskumnú činnosť FSV UCM doc. …

Čítať článok