ŠVOČ

Milí študenti,

dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. a prodekan pre vedecko- výskumnú činnosť FSV UCM doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. Vás pozývajú v akademickom roku 2023/2024 na 12. ročník konferencie ŠVOČ 2024. Fakultné kolo sa bude konať dňa 11.4.2024. ŠVOČ je určená pre všetkých študentov bakalárskeho a magisterského štúdia. Účasť odporúčame študentom, ktorých ambíciou je po ukončení vysokoškolského štúdia pokračovať v doktorandskom štúdiu a prezentovať svoje výskumné výsledky.

TERMÍN ODOVZDANIA PRIHLÁŠOK: 27.3.2024

TERMÍN ODOVZDANIA PRÁCE: 27.3.2024

FAKULTNÉ KOLO ŠVOČ 2024 sa uskutoční: 11.4.2024

ŠVOČ ponúka študentom možnosť vypracovať odborné práce na témy súvisiace s oblasťou štúdia na našej fakulte. Zapojenie sa do ŠVOČ prináša študentom cenné skúsenosti, detailnejší pohľad na skúmanú problematiku, ako aj zdokonalenie analytických schopností v oblasti vedeckého skúmania. Takto získané poznatky a zručnosti môžu študenti využiť pri písaní a obhajobe diplomovej, resp. bakalárskej práce, v ďalšom štúdiu alebo vo svojom budúcom zamestnaní.

Kontakt: Ing. Sylvia Kloknerová – referentka pre VVČ, edičnú činnosť a kvalitu

Jednotlivé ročníky

Víťazka celoslovenského kola ŠVOČ sa stretla s dekanom FSV

V piatok 19. mája 2023 sa dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. stretol s víťazkou celoslovenského …

Čítať článok

Prvé miesto na celoslovenskej ŠVOČ pre FSV v politických vedách

Dňa 11.5.2023 sa na pôde Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne uskutočnilo celoslovenské kolo Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v politických …

Čítať článok

11. ročník fakultného kola ŠVOČ

Dňa 13. apríla 2023 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 11. ročník fakultného kola ŠVOČ. Pred komisiou v zložení …

Čítať článok

ŠVOČ AR 2022/2023

Milí študenti, dekan Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. a prodekan pre vedecko- výskumnú činnosť FSV UCM doc. …

Čítať článok
Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať