V piatok 19. mája 2023 sa dekan Fakulty sociálnych vied UCM doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. stretol s víťazkou celoslovenského kola ŠVOČ v odbore Politické vedy, študentkou našej fakulty Simonou Ivančíkovou.

Po úspechu v 11. ročníku fakultného kola ŠVOČ z 13. apríla 2023 sa zúčastnila celoslovenského kola na pôde Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, kde 11. mája 2023 so svojou témou „Odkaz pre starostu – Nástroj na podporu participáciezvíťazila.

Okrem osobnej gratulácie bolo cieľom stretnutia aj zapojenie úspešnej študentky do vedeckej činnosti na fakulte. Na stretnutí bol prítomný aj vedúci Centra pre podporu participácie PhDr. Martin Daško, PhD., školiteľ víťaznej študentky, ktorý načrtol možnosti ďalšej spolupráce v rámci plánovaných aktivít CPP.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať