Dňa 13. apríla 2023 sa na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave konal 11. ročník fakultného kola ŠVOČ.

Pred komisiou v zložení doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (predseda komisie), PhDr. Dalibor Mikuš, PhD., PhDr. Monika Práznovská, PhD. a PhDr. Zuzana Draková PhD. odprezentovalo svoje práce 6 študentov. Predseda komisie vyslovil účastníkom poďakovanie za účasť a vynikajúce prezentácie prác.

Komisia rozhodla, že na celoslovenskom kole ŠVOČ, ktoré v roku 2023 organizuje Trenčianska univerzita A. Dubčeka dňa 11. mája 2023, budú Fakultu sociálnych vied UCM v Trnave reprezentovať Simona Ivančíková z Katedry politických vied s témou práce: Odkaz pre starostu – Nástroj na podporu participácie, školiteľ PhDr. Martin Daško, PhD. a Bc. Denisa Hyžová za Katedru sociálnej práce s témou práce: Drogy u vysokoškolských študentov, školiteľka: PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať