Dokumenty vzťahujúce sa na FSV UCM

Dlhodobý zámer rozvoja akčný plán

Organizačný poriadok FSV UCM 2024

Organizačná schéma FSV UCM 2024

Rokovací poriadok VR FSV UCM 2024

Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na FSV podľa štandardov SAAVŠ

Štatút FSV UCM doplnený o Dodatok č. 1, 2024

Dodatok č. 1 k Štatútu FSV UCM 2024

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať