Dokumenty vzťahujúce sa na FSV UCM

Dlhodobý zámer rozvoja_akcny plan

Organizačný poriadok FSV UCM 2022.01.10.2022 Príloha

Organizačný poriadok FSV UCM 2022.01.10.2022

Rokovaci-poriadok-VR-FSV-UCM-doc

Smernica o zabezp.minimal.standardov pedagogickej, ved.-výsk.a publ.činnosti FSV UCM

Štatút FSV UCM 2021- šablóna

Štatút FSV UCM 2021_statute- angl.jazyk

Výročné správy

Zatiaľ nie je nič na zobrazenie za rok 2022.

 

Výročné správy do roku 2022