Dokumenty vzťahujúce sa na FSV UCM

Dlhodobý zámer rozvoja akčný plán

Organizačný poriadok FSV UCM 2023

Organizačná schéma FSV UCM 2023

Rokovací poriadok VR FSV UCM

Kritériá na určovanie úrovne výstupov tvorivej činnosti na FSV podľa štandardov SAAVŠ

Štatút FSV UCM 2023

STATUTE FSV UCM 2023 (english)

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať