Akademický senát FSV UCM

Členovia za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Richard Brix, PhD. – predseda

doc. PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

doc. Mgr. Michal Garaj, PhD.

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

Ing. Sylvia Kloknerová – tajomníčka

Ing. Jana Osuská – podpredsedníčka za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Mgr. Michaela Vaceková, PhD.

Členovia za študentskú časť

Mgr. Stela Olejárová

JUDr. Stanislav Michal

PhDr. Peter Šamalík – podpredseda za študentskú časť

PhDr. Kamil Turčan

Stálymi komisiami senátu sú: finančná, legislatívna a volebná, pedagogická komisia.

Finančná komisia:

doc. PhDr. Richard Brix, PhD.

doc. PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Mgr. Stela Olejárová

PhDr. Peter Šamalík

Legislatívna a volebná komisia:

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

Ing. Jana Osuská

Mgr. Michaela Vaceková, PhD.

JUDr. Stanislav Michal

Pedagogická komisia:

doc. Mgr. Michal Garaj, PhD.

Mgr. Simona Galfyová

PhDr. Michal Imrovič, PhD.

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

PhDr. Kamil Turčan

Dokumenty senátu FSV UCM

Zápisnice zo zasadnutí AS FSV UCM v akademickom roku 2022/2023

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať