Akademický senát FSV UCM

Členovia za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD. – predsedníčka

PhDr. Richard Brix, PhD.

PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

Mgr. Simona Galfyová – tajomníčka

Mgr. Michal Garaj, PhD.

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Ing. Jana Osuská – podpredsedníčka za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Členovia za študentskú časť

Mgr. Stela Olejárová

JUDr. Stanislav Michal

PhDr. Peter Šamalík – podpredseda za študentskú časť

PhDr. Kamil Turčan

Stálymi komisiami senátu sú: finančná, legislatívna a volebná, pedagogická komisia.

Finančná komisia:

PhDr. Richard Brix, PhD.   predseda komisie

PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

PhDr. Erik Urc PhD.

Legislatívna a volebná komisia:

doc. PhDr. Martin Švikruha, PhD.   predseda komisie

PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

PhDr. Monika Práznovská, PhD.

Ing. Jana Osuská

JUDr. Stanislav Michal

PhDr. Peter Šamalík

Pedagogická komisia:

Mgr. Michal Garaj, PhD. predseda komisie

Mgr. Simona Galfyová

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

PhDr. Kristína Dzureková

Mgr. Stela Olejárová

PhDr. Kamil Turčan

Dokumenty senátu FSV UCM

Zápisnice zo zasadnutí AS FSV UCM v akademickom roku 2022/2023

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať