Akademický senát FSV UCM

Členovia za zamestnaneckú časť

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD. – predsedníčka
PhDr. Richard Brix, PhD.
PhDr. Lukáš Cíbik, PhD.
Mgr. Simona Galfyová – tajomníčka
Mgr. Michal Garaj, PhD.
PhDr. Darina Kubíčková, PhD.
Ing. Jana Osuská – podpredsedníčka za zamestnaneckú časť
PhDr. Martin Švikruha, PhD.

Členovia za študentskú časť

Mgr. Monika Kmeťová
PhDr. Peter Šamalík – podpredseda za študentskú časť
PhDr. Kamil Turčan
PhDr. Erik Urc