DEKANÁT FAKULTY

Ing. Mária Kucharovičová

Funkcia: Tajomníčka fakulty

Email: maria.kucharovicova@ucm.sk

Kancelária: 507

Telefón: +421 33 55 65 523

Ing. Jana Osuská

Funkcia: Vedúca kancelárie dekana

Email: jana.osuska@ucm.sk

Kancelária: 504

Telefón: +421 33 55 65 521

Mária Ondrejičková

Funkcia: Asistentka dekana  a prodekanov

Email: maria.ondrejickova@ucm.sk

Kancelária: 504

Telefón: +421 33 55 65 522

Referát pre vedu a kvalitu

Ing. Sylvia Kloknerová

Funkcia: Referentka pre VVČ, kvalitu a edičnú činnosť

Email: sylvia.kloknerova@ucm.sk

Kancelária: 409

Telefón: +421 33 55 65 541

PR a marketing manažér

Mgr. Barbora Blašková, PhD.

Funkcia: PR a marketing manažérka

Email: barbora.blaskova@ucm.sk

Kancelária: 409

Telefón: +421 33 55 65 541

Ďalšie referáty

Mgr. Simona Galfyová

Funkcia: Asistentka katedry

Email: simona.galfyova@ucm.sk

Kancelária: 329

Telefón: +421 33 55 65 542

Ing. Jana Machatová

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium a prvý kontakt

Email: jana.machatova@ucm.sk

Kancelária: 501

Telefón: +421 33 55 65 525

PhDr. Oľga Molnárová

Funkcia: Koordinátorka pre AIS

Email: olga.molnarova@ucm.sk

Kancelária: 406

Telefón: +421 33 55 65 518

Katarína Procházková

Funkcia: Referentka zásob a evidencie majetku

Email: katarina.prochazkova@ucm.sk

Kancelária: 409

Telefón: +421 33 55 65 541

Jozef Cisár

Funkcia: Servisný technik

Kancelária: 221

Telefón: +421 33 55 65 575

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať