DEKANÁT FAKULTY

Ing. Mária Kucharovičová

Funkcia: Tajomníčka fakulty

Email: maria.kucharovicova@ucm.sk

Kancelária: 507

Telefón: +421 33 55 65 523

Ing. Jana Osuská

Funkcia: Vedúca kancelárie dekana

Email: jana.osuska@ucm.sk

Kancelária: 504

Telefón: +421 33 55 65 521

Mária Ondrejičková

Funkcia: Asistentka dekana  a prodekanov

Email: maria.ondrejickova@ucm.sk

Kancelária: 504

Telefón: +421 33 55 65 522

Meno: 

Funkcia:
Email:
Kancelária:
Telefón:
Konzultačné hodiny:
VÚPCH:

Referát pre vedu a kvalitu

Mgr. Marta Kuhnová, PhD.

Funkcia: Projektová manažérka

Email: marta.kuhnova@ucm.sk

Kancelária: 506

Telefón: +421 33 55 65 547

Portal VŠ

Ing. Klaudia Čirčová

Funkcia: Referentka pre VVČ, kvalitu a edičnú činnosť

Email: klaudia.circova@ucm.sk

Kancelária: 409

Telefón: +421 33 55 65 541

Meno: 

Funkcia:
Email:
Kancelária:
Telefón:
Konzultačné hodiny:
VÚPCH:

Ďalšie referáty

Mgr. Simona Galfyová

Funkcia: Asistentka katedier

Email: simona.galfyova@ucm.sk

Kancelária: 329

Telefón: +421 33 55 65 542

Ing. Jana Machatová

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium a prvý kontakt

Email: jana.machatovaa@ucm.sk

Kancelária: 501

Telefón: +421 33 55 65 525

PhDr. Oľga Molnárová

Funkcia: Koordinátorka pre AIS

Email: olga.molnarova@ucm.sk

Kancelária: 406

Telefón: +421 33 55 65 518

Katarína Procházková

Funkcia: Referentka zásob a evidencie majetku

Email: katarina.prochazkova@ucm.sk

Kancelária: 409

Telefón: +421 33 55 65 541

Meno: 

Funkcia:
Email:
Kancelária:
Telefón:
Konzultačné hodiny:
VÚPCH: