DEKANÁT FAKULTY

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Ing. Mária Kucharovičová

Funkcia: Tajomníčka fakulty
Email: maria.kucharovicova@ucm.sk
Kancelária: 507
Telefón: +421 33 55 65 523

Ing. Jana Osuská

Funkcia: Vedúca kancelárie dekana
Email: jana.osuska@ucm.sk
Kancelária: 504
Telefón: +421 33 55 65 521

Mária Ondrejičková

Funkcia: Asistentka dekana  a prodekanov
Email: maria.ondrejickova@ucm.sk
Kancelária: 504
Telefón: +421 33 55 65 522

Meno: 

Funkcia:
Email:
Kancelária:
Telefón:
Konzultačné hodiny:
VÚPCH:

Referát pre vedu a kvalitu

Mgr. Marta Kuhnová, PhD.

Funkcia: Projektová manažérka
Email: marta.kuhnova@ucm.sk
Kancelária: 506
Telefón: +421 33 55 65 547

Ing. Klaudia Čirčová

Funkcia: Referentka pre VVČ, kvalitu a edičnú činnosť
Email: klaudia.circova@ucm.sk
Kancelária: 409
Telefón: +421 33 55 65 541

Meno: 

Funkcia:
Email:
Kancelária:
Telefón:
Konzultačné hodiny:
VÚPCH:

Ďalšie referáty

Mgr. Simona Galfyová

Funkcia: Asistentka katedier
Email: simona.galfyova@ucm.sk
Kancelária: 329
Telefón: +421 33 55 65 542

Ing. Jana Machatová

Funkcia: Referentka pre doktorandské štúdium a prvý kontakt
Email: jana.machatovaa@ucm.sk
Kancelária: 501
Telefón: +421 33 55 65 525

PhDr. Oľga Molnárová

Funkcia: Koordinátorka pre AIS
Email: olga.molnarova@ucm.sk
Kancelária: 406
Telefón: +421 33 55 65 518

Katarína Procházková

Funkcia: Referentka zásob a evidencie majetku

Email: katarina.prochazkova@ucm.sk

Kancelária: 409

Telefón: +421 33 55 65 541

Meno: 

Funkcia:
Email:
Kancelária:
Telefón:
Konzultačné hodiny:
VÚPCH: