OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII 2023

Olympiáda je určená najmä pre študentov maturitného ročníka stredných škôl. Jedná sa o vedomostnú súťaž, ktorej cieľom je prehĺbiť poznatky o fungovaní Európskej únie. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade taktiež podnieť u študentov stredných škôl aktívnu komunikáciu, budovanie pozitívnych vzťahov. Súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl.

Súťaž zastrešuje Európske centrum pre občiansku excelentnosť (ECCE), so sídlom na FSV UCM, ktorého cieľom je posilniť kompetencie mladých ľudí v oblasti európskej demokracie prostredníctvom podpory stredoškolského vzdelávania o EÚ. Olympiáda sa koná pod patronátom predsedníčky Európskeho parlamentu a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďalšími partnermi tohto podujatia sú Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci.

Predchádzajúce ročníky

Výsledky Olympiády o Európskej Únii 2023

VÝSLEDKY OLYMPIÁDY O EURÓPSKEJ ÚNII 2023 Fakulta sociálnych vied, pod vedením Centra pre občiansku excelentnosť,  Univerzity sv. Cyrila a Metoda …

Čítať článok

Olympiáda o EÚ 2022

Po minuloročných úspešných ročníkoch sa Fakulta sociálnych vied rozhodla v tejto tradícii pokračovať a zorganizovala siedmy ročník Olympiády o EÚ. Patronát nad …

Čítať článok

Finalisti súťaže Olympiáda o Európskej únii

S potešením oznamujeme, že finálového kola olympiády sa zúčastní nasledovných 8  súťažných tímov (zoznam obsahuje poradie umiestnenia, registračný kód tímu, názov …

Čítať článok

Štatút súťaže

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať