OLYMPIÁDA O EURÓPSKEJ ÚNII 2023

Olympiáda je určená najmä pre študentov maturitného ročníka stredných škôl. Jedná sa o vedomostnú súťaž, ktorej cieľom je prehĺbiť poznatky o fungovaní Európskej únie. Cieľom tejto súťaže je v neposlednom rade taktiež podnieť u študentov stredných škôl aktívnu komunikáciu, budovanie pozitívnych vzťahov. Súťaž je určená pre všetky typy stredných škôl.

Olympiáda sa koná pod patronátom predsedníčky Európskeho parlamentu a záštitu nad podujatím prevzalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Ďalšími partnermi tohto podujatia sú Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku a europoslanci.

Štatút súťaže

Predchádzajúce ročníky

Olympiáda o EÚ 2022

Po minuloročných úspešných ročníkoch sa Fakulta sociálnych vied rozhodla v tejto tradícii pokračovať a zorganizovala siedmy ročník Olympiády o EÚ. Patronát nad …

Čítať článok

Finalisti súťaže Olympiáda o Európskej únii

S potešením oznamujeme, že finálového kola olympiády sa zúčastní nasledovných 8  súťažných tímov (zoznam obsahuje poradie umiestnenia, registračný kód tímu, názov …

Čítať článok

Priebeh a organizačné zabezpečenie Olympiády o EÚ:

Prihlasovanie trojčlenných tímov (pod vedením jedného pedagóga) prebieha elektronicky prostredníctvom prihlasovacieho formulára do 05. 10. 2023

Elektronické kolo:

Elektronické kolo sa uskutoční dňa 23.10.2023. Do finálového kola postúpi osem najlepších súťažných tímov z celého Slovenska. Bližšie informácie o priebehu elektronického kola budú súťažiacim zaslané na ich poskytnuté emailové adresy.

Finálové kolo:

Celoslovenské finálové kolo sa uskutoční dňa 10. 11. 2023 v Aule J. Matúša na pôde Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave.

Všetci súťažiaci, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvom, druhom a treťom mieste, sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií, buď v Bruseli alebo v Štrasburgu a tiež iné hodnotné ceny.

Kontaktná osoba:

V prípade otázok nás kontaktujte na mailovú adresu: olejarova1@ucm.sk

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať