VÝSLEDKY OLYMPIÁDY O EURÓPSKEJ ÚNII 2023

Fakulta sociálnych vied, pod vedením Centra pre občiansku excelentnosť,  Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave už po ôsmykrát zorganizovala Olympiádu o Európskej únii. Patronát prevzala predsedníčka Európskeho parlamentu Roberta Metsola a podujatie sa konalo taktiež pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Dôvodom organizácie tejto súťaže je snaha priblížiť mládeži fungovanie Európskej únie, jej inštitúcií, politík, programov a hodnôt, ktoré presadzuje. Zásadu chápania fungovania a právomocí Európskej únie považujeme za smerodajné pretože dopomáha k pochopeniu súčasných výziev a hrozieb, ktoré pôsobia na všetky členské štáty EÚ a tým pádom aj Slovensko.

Elektronické kolo sa uskutočnilo 23.10.2023. Zúčastnilo sa ho 211 súťažných tímov z celého Slovenska. Finálové kolo sa konalo 10.11.2023 počas Týždňa vedy a techniky v priestoroch Auly Jozefa Matúša Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave. Finálového kola sa zúčastnilo 8 najúspešnejších tímov z elektronického kola. Partnermi podujatia sa stali Kancelária Európskeho parlamentu na Slovensku, Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, europoslanci Ivan Štefanec a Michal Wiezik, ktorí darovali tímom zájazd do Štrasburgu/Bruselu.

Víťazným tímom sa stal tím s názvom Goliankári 1 z Gymnázia Golianova, Nitra.
Na druhom mieste sa umiestnil tím s názvom Nachos zo Spojenej školy Jarmočnej, Stará Ľubovňa
a tretie miesto obsadil tím s názvom Šípkari z Gymnázia Partizánske, Partizánske.

Za účasť ďakujeme každému a ešte raz gratulujeme!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať