Informácie a zloženie komisií, ktoré vykonávajú svoju činnosť na FSV UCM.

Inštitút ombudsmanky pre rodovú rovnosť na FSV

PhDr. Zuzana Draková, PhD.

Informácia k inštitútu

Zloženie komisie na prešetrovanie podnetov zo strany študentov:

doc. Mgr. Michal Garaj, PhD.

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.

Ing. Jana Osuská

PhDr. Peter Šamalík

PhDr. Kamil Turčan

Členovia odborových komisií pre doktorandské štúdium:

odbor: Politické vedy

1. prof. Ing. Ivana Butoracová Šindleryová, PhD. (FSV UCM v Trnave)
2. prof. PhDr. Peter Čajka, PhD. (FPVaMV UMB B. Bystrica)
3. doc. PhDr. Peter Horváth, PhD. (FSV UCM v Trnave)
4. doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. (FSV UCM v Trnave)
5. doc. Mgr. Alexander Onufrák, PhD. (FF UPJŠ Košice)
6. doc. PhDr. Tatiana Tökölyová, PhD. (FSV UCM v Trnave)
7. doc. JUDr. Bystrík Šramel, PhD. (FSV UCM v Trnave)
8. prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. (FSV UCM v Trnave)

odbor: Sociálna práca

1. prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD., MBA (FF PU v Prešove)
2. prof. PhDr. Anna Bérešová, PhD. (LF UPJŠ v Košiciach)
3. doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD. (FSV UCM v Trnave)
4. prof. PhDr. Mgr. Jana Levická, PhD. (FSV UCM v Trnave)
5. doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. (FSV UCM v Trnave)
6. doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD., DiS. (FSV UCM v Trnave)
7. doc. PhDr. Martina Žáková, PhD. (FZaSP TU v Trnave)

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať