Univerzita pristúpila k vytvoreniu nového inštitútu ombudsmanky pre rodovú rovnosť.

 

Pre potrebu zabezpečenia možnosti komunikovať problém a poradiť sa v prípade pocitu nevhodného chovania boli na fakultách/inštitúte/rektoráte UCM určené pozície ombudsmanky prípadne ombudsmana.

 

Ombudsmanky a ombudsmani majú rovnako aj možnosť upozorňovať Komisiu pre rodovú rovnosť UCM, príp. Vedenie UCM a vedenia súčastí univerzity na porušovanie práv a žiadať o nápravu. Väčšinou ide zároveň o členku či člena pracovnej skupiny resp. komisie pre rodovú rovnosť súčasti univerzity.

 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať