DEŇ DOKTORANDOV

Deň doktorandov je vedecký seminár určený študentom 1. a 2. ročníka doktorandského štúdia.

Študenti majú možnosť prezentovať zameranie dizertačnej práce, výskumné otázky, hypotézy projektu, použitie metodológie, použitie literatúry a zdrojov, prínos dizertačnej práce pre prax.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať