Centrum excelentnosti pre inteligentné mestské a regionálne riadenie (CESURG)

Centre of Excellence for Smart Urban and Regional Management (CESURG)

Návrh na zriadenie Centra je v súlade s § 13 Štatútu FSV UCM.

Zdôvodnenie vzniku:

CESURG je akademické a výskumné centrum, ktorého poslaním je viesť inovácie a transformácie v oblasti inteligentného mestského a regionálneho riadenia. CESURG sa zaoberá analýzou strategických dokumentov, poskytovaním projektovej podpory mestám a obciam, výskumom, rozvojom partnerstiev a vzdelávacími aktivitami.

Centrum pracuje v týchto oblastiach s cieľom pomôcť mestám a obciam efektívne realizovať iniciatívy pre inteligentné mestá a regióny, podporovať inovácie a výskum v oblasti inteligentného riadenia a vytvárať partnerstvá s relevantnými zainteresovanými stranami na podporu spolupráce a výmeny poznatkov. CESURG tiež organizuje vzdelávacie a ďalšie podujatia s cieľom zlepšiť vzdelávací proces na fakulte a univerzite.

Aktivity

Výskumný projekt

004UCM-4/2023 Edukácia pre Smart Slovensko

Plánované aktivity

Účel a odpodstatnenie centra:

Účelom Centra excelentnosti pre inteligentné mestské a regionálne riadenie (CESURG) je podporovať a poháňať inovácie a transformácie v oblasti inteligentného mestského a regionálneho riadenia. Toto sa dosahuje prostredníctvom analýzy strategických dokumentov, poskytovania projektovej podpory mestám a obciam, realizácie výskumu, rozvoja partnerstiev a organizácie vzdelávacích aktivít. Centrum sa snaží byť lídrom vo svojom odbore, poskytovať vysokokvalitné služby a tvoriť hodnotu pre zainteresované strany.

V súčasnosti sa mestá a regióny celého sveta usilujú stať sa „inteligentnými“, využívať technológie na zlepšenie kvality života svojich obyvateľov a efektívnosti svojich operácií. Avšak cesta k tomu, aby sa stali inteligentnými, je plná výziev, ktoré si vyžadujú špecifické odborné vedomosti a skúsenosti. CESURG bol založený s cieľom poskytnúť takéto odborné vedomosti a podporu, čím sa stáva kľúčovým hráčom v oblasti inteligentného mestského a regionálneho riadenia. Jeho úloha je stále dôležitejšia vzhľadom na rýchly technologický pokrok a zvyšujúci sa dopyt po inteligentných riešeniach v mestskom a regionálnom riadení.

Kontakt:

Centre of Excellence for Smart Urban and Regional Management (CESURG)

Katedra politických vied, Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave

Bučianska 4/A

Trnava, 917 01

Vedúci CESURG: Mgr. Andrej Kóňa, PhD.

Email: andrej.kona@ucm.sk

Kancelária: 325

Telefón: 033 5565 549

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať