S potešením oznamujeme, že finálového kola olympiády sa zúčastní nasledovných súťažných tímov (zoznam obsahuje poradie umiestnenia, registračný kód tímu, názov tímu a názov školy):

240- Huncokári– Gymnázium Grösslingova 18, Bratislava

169- Mladí Európania– Gymnázium Terézie Vansovej Stará Ľubovňa

161- Bauhaus- Gymnázium, Ulica 17. Novembra 1180,  Topoľčany

023- Goliankári- Gymnázium Golianova 68, Nitra

236- Gabko7- Gymnázium Antona Bernoláka, Námestovo

231– OA TT– Obchodná akadémia, Kukučínova 2, Trnava

307- ZM OA- Obchodná akadémia Zlaté Moravce

127– THE POWERPUFF GIRLS– Gymnázium Jána Adama Raymana, Prešov

 

Dňa 11.11.2022 sa v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku uskutoční celoslovenské finálové kolo v priestoroch FSV UCM v Trnave. V celoslovenskom kole bude súťažiť 8 najlepších tímov z elektronického kola.

Každý tím, zložený z troch súťažiacich a jedného pedagóga ako dozoru, môže byť sprevádzaný a podporovaný svojím publikom.

Všetci súťažiaci a pedagógovia, ktorí sa zúčastnia finálového kola, dostanú dekrét o účasti, vecné ceny a diplomy. Súťažiace tímy, ktoré sa umiestnia na prvých troch miestach sa zúčastnia odbornej exkurzie v sídle európskych inštitúcií buď v Bruseli alebo Štrasburgu a získajú tiež hodnotné vecné ceny.

 

Všetky potrebné informácie ohľadom olympiády nájdete tu!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať