Participuj a vyhraj s Centrom pre podporu particip...

Centrum pre podporu participácie Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda

Finalisti súťaže Olympiáda o Európskej únii

S potešením oznamujeme, že finálového kola olympiády sa zúčastní nasledovných 8  súťažných tímov