Po úspešnom predvianočnom UNI-kvíze sme si pre vás pripravili INSTA-kvíz.

Zapojte sa do nášho INSTA-kvízu.

Odpovedzte na našom Instagrame každý týždeň na otázku týkajúcu sa našej fakulty alebo univerzity a na konci budú tí najúspešnejší zaradení do žrebovania o vecné ceny. Priebeh súťaže:
  • počas 9 týždňov bude na Instagrame postupne zverejnených 9 otázok;
  • sledujte náš profil, otázky budú zverejnené cez STORY (príbeh);
  • Na STORY (príbehu) bude URL na formulár, kde otázku zodpoviete;
  • Z odpovedí vylosujeme troch výhercov;
  • Do zlosovania sa dostanú všetci, ktorí správne odpovedia aspoň na 6 otázok.
Tešíme sa na Vaše odpovede a nezabudnite, že sa už čoskoro opäť vidíme!

Vianočný UNI-kvíz #2

Správne odpovede

1. otázka – Koľko schodov vedie do budovy #FSVUCM na Bučianskej ulici z parkoviska?

Odpoveď: 4 schody

 

2. otázka – Akej významnej osobnosti bol v roku 2014 na návrh #FSVUCM udelený titul Doctor honoris causa?

Odpoveď: Prezidentovi Poľskej republiky

 

3. otázka – S ktorým štátnym orgánom SR spolupracovala #FSVUCM v roku 2018 na vyhodnotení efektivity implementácie programu ESO?

Odpoveď: Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ)

 

4. otázka – Kedy vznikla #FSVUCM ako samostatná fakulta?

Odpoveď: 1. decembra 2011

 

5. otázka – Približne koľko študentov študovalo na #FSVUCM za posledných 11 rokov jej existencie?

Odpoveď: Viac ako 5000

 

6. otázka – Ako sa na promóciách a iných oficiálnych akademických udalostiach oslovuje dekan fakulty?

Odpoveď: Spektabilita

 

7. otázka – Aký inštitút zaviedla #FSVUCM začiatkom tohto akademického roka ako prvá fakulta v podmienkach SR?

Odpoveď: Študentského ombudsmana

 

8. otázka – Kde by ste hľadali učebňu BU10 v priestoroch FSV na Bučianskej ulici?

Odpoveď: Na najnižšom podlaží, na konci chodby

 

9. otázka – S koľkými partnerskými univerzitami v súčasnosti FSV spolupracuje v rámci programu ERASMUS+ ? (presný počet sa dynamicky mení, vyberte správny interval)

Odpoveď: 40 – 50

Do zlosovania postúpili

 

Adela Bednárová 

Adriána Krchňáková 

Adriána Lichnerová 

Ivana Strákošová 

Júlia Kaňuščáková 

Kristián Marko 

Kristína Jurigová 

Kristína Piskláková 

Lenka Bulavová 

Marcela Mrižová

Marianna Valčová 

Martina Bohunická

Patrik Holič 

Samuel Somorovský

Sarah Čižmárová 

Silvia Krchňáková 

Simona Hanková

Simona Minčíková

Tatiana Záhumenská

Vanesa Bzdilová

Výhercovia

 

1. Júlia Kaňuščáková

2. Marcela Mrižova

3. Lenka Bulavová

 

Srdečne gratulujeme!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať