Po úspešnom predvianočnom UNI-kvíze sme si pre vás pripravili INSTA-kvíz.

Zapojte sa do nášho INSTA-kvízu.

Odpovedzte na našom Instagrame každý týždeň na otázku týkajúcu sa našej fakulty alebo univerzity a na konci budú tí najúspešnejší zaradení do žrebovania o vecné ceny. Priebeh súťaže:
  • počas 9 týždňov bude na Instagrame postupne zverejnených 9 otázok;
  • sledujte náš profil, otázky budú zverejnené cez STORY (príbeh);
  • Na STORY (príbehu) bude URL na formulár, kde otázku zodpoviete;
  • Z odpovedí vylosujeme troch výhercov;
  • Do zlosovania sa dostanú všetci, ktorí správne odpovedia aspoň na 6 otázok.
Tešíme sa na Vaše odpovede a nezabudnite, že sa už čoskoro opäť vidíme!

Vianočný UNI-kvíz #2

Správne odpovede

1. otázka – Koľko schodov vedie do budovy #FSVUCM na Bučianskej ulici z parkoviska?

Odpoveď: 4 schody

 

2. otázka – Akej významnej osobnosti bol v roku 2014 na návrh #FSVUCM udelený titul Doctor honoris causa?

Odpoveď: Prezidentovi Poľskej republiky

 

3. otázka – S ktorým štátnym orgánom SR spolupracovala #FSVUCM v roku 2018 na vyhodnotení efektivity implementácie programu ESO?

Odpoveď: Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ)

Podobné oznamy