Budúci lídri verejnej správy: Stredoškoláci na Slovensku sa blížia k finálovému súboju vo vedomostnej súťaži - Olympiáda o Verejnej Správe

Stredoškoláci v rámci semifinálového kola na západnom, strednom a východnom Slovensku si zmerali svoje vedomosti v Olympiáde o Verejnej Správe. Finále je na obzore a poznáme postupujúce najlepšie tímy zo Slovenska.

Trnava – Po úspešnom prvom elektronickom kole Olympiády o verejnej správe, ktoré zorganizovala Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave (FSV UCM) s podporou Združenia SK8, ZMOS a Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA), nasledovalo semifinále rozdelené do troch regiónov Slovenska.

Olympiáda o verejnej správe je jediné a unikátne podujatie svojho druhu na Slovensku. Cieľom je zvýšiť povedomie o existencii a prínose územnej samosprávy a rozšíriť poznatky študentov o fungovaní štátnej správy. „Chceme podnietiť u študentov záujem o veci verejné a pomôcť budúcim generáciám lepšie pochopiť prácu samospráv a orgánov štátnej správy pre dobro spoločnosti,“ uviedol doc. Peter Horváth, dekan fakulty.

Semifinálové kolá v regiónoch a vedomostné súboje študentov

Stredné Slovensko (Žilinský a Banskobystrický kraj)

Semifinále pre Stredné Slovensko sa uskutočnilo 21. novembra 2023 o 12.00 hod na pôde Žilinského samosprávneho kraja.  Zúčastnilo sa ho 7 tímov z 8, celkovo 27 študentov.

Prvé miesto získalo Gymnázium Žilina – Hlinská,
nasledované Bilingválnym Gymnáziom Žilina,
na treťom mieste skončila Obchodná akadémia Prievidza.

Východné Slovensko (Košický a Prešovský kraj)

Dňa 22. novembra 2023 o 12.00 hod. prebehlo semifinále pre Východné Slovensko v Košiciach. Súťažilo tu 6 tímov zo 7 s celkovým počtom 23 študentov.

Najviac bodov získalo Gymnázium J. F. Rimavského Levoča,
druhé miesto obsadilo Gymnázium duklianskych hrdinov Svidník,
tretie Gymnázium Školská Spišská Nová Ves.

Západné Slovensko (Bratislavský, Trnavský, Nitriansky a Trenčiansky kraj)

Semifinálové kolo pre Západné Slovensko sa konalo 24. novembra 2023 o 10.00 hod na pôde FSV UCM v Trnave. Zúčastnilo sa ho 5 tímov zo 6, spolu 20 študentov.

Prvé miesto obsadilo Gymnázium Považská Bystrica,
nasledované Gymnáziom Angely Merici Trnava (s názvom tímu Spravodliví občania, nakoľko do semifinále sa prebojovali z tohto gymnázia dva tímy),
a na treťom mieste skončila Obchodná Akadémia Sereď.

V troch semifinálových kolách sa zúčastnilo dokopy 70 študentov zo stredných škôl z celého Slovenska. Tento jedinečný projekt je zameraný na zvýšenie povedomia študentov o fungovaní verejnej správy na Slovensku, čo sa už v prvom ročníku tejto olympiády darí výrazným spôsobom.

Finálové kolo bude vo februári 2024 pre najlepších 9 tímov

Finálové kolo sa uskutoční 8. februára 2024 v Aule Jozefa Matúša na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Toto kolo bude prístupné pre všetkých, ktorí chcú tímy podporiť alebo sa prísť pozrieť. V tento deň fakulta plánuje aj Deň otvorených dverí.

Podujatie Olympiáda o verejnej správe poskytuje jedinečnú príležitosť pre študentov, aby prezentovali svoje vedomosti a schopnosti v dynamickej a konkurenčnej atmosfére v rámci problematiky, ktorej sú súčasťou svojho každodenného života. Sme radi, že môžeme privítať každého, kto má záujem o podporu a sledovanie tejto jedinečnej vzdelávacej aktivity.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať