Diskusia s Úradom splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

Dňa 29. apríla 2024 sa na pôde Fakulty sociálnych vied uskutočnila ďalšia zo sérií diskusií so zaujímavými hosťami a odborníkmi z praxe. Tentokrát na fakultu zavítali predstavitelia Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti (ďalej len ÚSV ROS) Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, s ktorými má naša fakulta podpísané memorandum o spolupráci podpísané už v novembri 2022. Diskusia sa uskutočnila v rámci Centra pre podporu participácie FSV UCM v Trnave. Hosťami z ÚSV ROS boli Alena Petrželková, Linda Zuzčáková a Tomáš Winkler.

Postupne úrad predstavil svoje aktivity národného programu venovaného participácii, študentom boli predostreté zaujímavé inovatívne elektronické nástroje na podporu participácie, diskutovalo sa o aktivitách koordinátorov participácie na regionálnej samosprávnej úrovni, o praktických ukážkach, ako sa aplikujú moderné participatívne metódy či už pri participácii na samosprávnej úrovni alebo tzv. riadenej participácii na úrovni ministerstiev.

Diskusia a prednáška bola spojená aj s praktickými otázkami pre študentov. V rámci formálnych debát s predstaviteľmi ÚSV ROS a fakultnými kolegami boli preberané rôzne možnosti rozširovania spolupráce, dohodli sa ďalšie aktivity na akademický rok 2024/2025. Máte sa na čo tešiť. Sledujte aktivity Centra pre podporu participácie FSV UCM v Trnave aj naďalej!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať