ECCE ako spoluorganizátor medzinárodnej konferencie v Trenčianskych Tepliciach

Dňa 29.5.2024 budú v priebehu konferencie  prebiehať aj workshopy pod záštitou členov ECCE tímu zamerané na stredoškolských učiteľov spoločensko-vedných predmetov obsahujúcich témy výchovy k občianstvu.

Druhý ročník medzinárodnej vedeckej konferencie pokračuje v ambicióznom úsilí prvého ročníka mapovať a analyzovať vplyv politických vied na formovanie dynamicky sa meniaceho moderného sveta. Tento rok sa konferencia zameriava na prehlbovanie poznatkov z predchádzajúcej konferencie a ďalšie rozširovanie hraníc politických vied prostredníctvom interdisciplinárneho dialógu. Hlavné témy zahrnú štúdie v oblasti politológie, s osobitným zameraním na využívanie nových technológií a digitálnych médií v politike, ako aj na rozvoj nových metód podpory výchovy k občianstvu, či behaviorálne vedy a aktuálne trendy politickej komunikácie a marketingu. Konferencia sa bude venovať aj kľúčovým otázkam, ako sú vplyv globálnych politických neistôt na demokratické inštitúcie, strategické využívanie sociálnych médií v politických konfliktoch a úloha politických vied v riešení globálnych environmentálnych výziev.

Účastníci sa budú môcť zapojiť do diskusií o tom, ako politológia môže prispieť k riešeniu sociálnych nerovností a podporovať inkluzívnejšiu spoločnosť. Súčasťou konferencie bude špeciálny workshop zameraný na podporu a metodiku výchovy k občianstvu v prostredí stredných škôl na Slovensku.

Ambíciou podujatia je tiež vytvoriť priestor a podmienky pre pracovné neformálne rozhovory a rokovania, ktoré majú potenciál byť začiatkom hodnotnej, dlhodobej a udržateľnej akademickej spolupráce v oblasti výskumu, projektov a publikačnej činnosti.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať