EPALE - Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe

Dňa 12. mája 2024 sme na pôde Fakulty sociálnych vied UCM v Trnave privítali zástupcov projektu EPALE – Elektronická platforma vzdelávania dospelých v Európe, z Ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy v Českej republike a z občianskeho združenia Lifestarter/Učiaca sa Trnava. Témou pracovného stretnutia bolo celoživotné vzdelávanie so zameraním na cieľovú skupinu seniorov. Diskutovalo sa aj o možnostiach aktívnej zahraničnej spolupráce v tejto oblasti, pričom boli prezentované úspešné príklady z krajín Európskej únie, kde už takéto programy prebiehajú.

Za fakultu hosťom poskytla informácie prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. Účastníci sa zhodli na dôležitosti medzinárodnej výmeny skúseností a vytvorenia spoločných projektov, ktoré by prispeli k zlepšeniu kvality života seniorov prostredníctvom vzdelávania a sociálnej inklúzie.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať