Erasmus+ Projekt na chate Trubárka

V prekrásnom horskom prostredí chaty Trubárka sa v dňoch 17. – 19.10.2023 konal druhý modul projektu Erasmus+ zameraný na Sociálnu ochranu seniorov v kontexte sociálno-zdravotnej starostlivosti. Daný projekt je pod gesciou doc. PhDr. A. Čajkovej, PhD. – prorektorky  pre medzinárodné vzťahy.

Dvadsiati seniori  pochádzajúci  z Oravy a desiati z Moravy si prišli plní očakávania vypočuť pripravené prednášky, a pritom upevniť svoje nadobudnuté kamarátske vzťahy a zažiť opäť niečo nové. Lektormi daného modulu boli:

doc. PhDr. Mgr. Oľga Bočáková, PhD., univ. Prof., PhDr. Darina Kubíčková, PhD., univ. Doc., PhDr. Zuzana Draková, PhD., PhDr. Andrej Hrnčárik, PhD. a PaedDr. Monika Orlíková, PhD.

Pripravené prednášky týkajúce sa zdravia, zdravého životného štýlu, rehabilitácie, sociálnych služieb, relaxačných techník či sociálnej politiky a sociálneho zabezpečenia nášho štátu smerom k seniorom cez prizmu sociálnej práce v zdravotníctve študentov – seniorov veľmi zaujali a obohatili o informácie, ktoré im môžu pomôcť ešte viac skvalitniť ich život.

Okrem prednášok seniori využili aj nádherné jesenné počasie a vyšli si spoločne na zdravotnú prechádzku k prameňu Kubrianskej kyselky. Po troch spoločných dňoch sa účastníci projektu rozlúčili a tešia sa na ďalší modul. 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať