Oznámenie harmonogramu štátnych skúšok
Ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky

Milé študentky, milí študenti,

dovoľujeme si vás informovať o harmonograme štátnych skúšok v dňoch 4. a 5. júna 2024. Každý deň je začiatok o 9.00 hod.,
buďte preto, prosím, dochvíľni, aby mohli štátnicové komisie včas zahájiť skúšky a oboznámiť vás s ich priebehom.
Menný zoznam a rozpis miestností sa dozviete vždy ráno pred začiatkom štátnych skúšok, budú zverejnené vo vestibule našej budovy, t.j. na Bučianskej 4/A.

4. a 5. jún 2024 – utorok a streda – SOSL Bc. aj Mgr. – denní aj externí študenti

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať