II. kolo prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025

Informácie o prijímacom konaní

Na základe návrhu dekana Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave a schválenia Akademického senátu FSV UCM, bolo vyhlásené druhé kolo prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025. Informácie týkajúce sa akreditovaných študijných programov, prihlášky a školných poplatkov nájdete v nasledujúcom dokumente:

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať