Konferencia v Bratislave LET'S GO PARTI!

Študentky FSV UCM na konferencii v Bratislave

V dňoch 14. – 15. novembra 2023 bolo Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave pozvané ako priamy účastník konferencie pod záštitou Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti MV SR s názvom ,,LET’S GO PARTI!“.

V dvoch dňoch v Galérii Umelka v Bratislave sa konali série workshopov, diskusií, prezentácií a seminárov k téme participácie. Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave reprezentovali aj v samostatnom paneli študentky 2. roč. Mgr. štúdia odboru verejná správa, konkrétne Bc. Luisa Greisigerová a Bc. Kristína Juríková.

V paneli venovanému študentom vysokých škôl prezentovali, ako sa vyučuje participácia na Fakulte sociálnych vied UCM, diskutovali o ich nápadoch, o potrebách participatívneho zapájania študentov na fakultách, o budúcich výzvach, ktoré by z pohľadu študentiek vnímali do budúcna vo výučbe participácie na vysokých školách.

V rámci panelu mala Fakulta sociálnych vied UCM jediné zastúpenie spolu so študentmi FSEV UK v Bratislave spomedzi všetkých univerzít na Slovensku. Je nám nesmiernou cťou participatívne zapájať študentov do aktivít CPP a aj v budúcnosti s tým budeme pokračovať.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať