Legislatívny trenažér – modelová vyučovacia novinka na FSV UCM

Modelová participatívna hra

Dňa 29. apríla 2024 sa v rámci Centra pre podporu participácie FSV UCM v Trnave konala so študentmi 1. ročníka magisterského stupňa štúdia odboru verejná správa modelová participatívna hra ,,Legislatívny trenažér“.

Študenti si mohli na modelovej hre hravou formou vyskúšať fungovanie legislatívneho procesu od vládneho návrhu zákona až po schvaľovanie v Národnej rade Slovenskej republiky. Hru predstavil Bystrík Antalík z Úradu splnomocnenca vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Je nám cťou, že sme si mohli na vlastnej koži vyskúšať vyučovaciu novinku. V budúcnosti sa aj na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave chystá viacero aktivít a projektov spojených s modelovými hrami a workshopmi pre študentov so zapojením odborníkov z praxe. Preto vítame podobné aktivity a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu aj s autorom hry ,,Legislatívny trenažér“. Na Fakulte sociálnych vied UCM tak otvárame priestor pre vyučovanie moderným a zaujímavým spôsobom!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať