Nový študentský ombudsman FSV UCM
PhDr. Kamil Turčan

PhDr. Kamil Turčan

Novým študentským ombudsmanom Fakulty sociálnych vied UCM sa pre akademický rok 2023/2024 stal PhDr. Kamil Turčan.

Študentský ombudsman predstavuje poradcu a sprostredkovateľa medzi študentmi, pedagógmi a vedením fakulty.

Kedy sa obrátiť na študentského ombudsmana?

Na študentského ombudsmana sa môžu obrátiť študenti FSV UCM dennej i externej formy na bakalárskom, magisterskom, ale aj doktorandskom stupni štúdia.

Svojho ombudsmana môžete kontaktovať na e-mailovej adrese:

ombudsmanfsv@ucm.sk 

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať