Participatívne rozpočtovanie FSV seniorov

Univerzita tretieho veku

Dňa 6. mája 2024 zorganizovalo Centrum pre podporu participácie FSV UCM v Trnave so študentmi/ seniormi tzv. Univerzity tretieho veku participatívny workshop.  Praktická ukážka participácie mala študentom ukázať, ako fungujú procesy tvorby verejných politík v praxi, seniori tvorili vo fiktívnom meste vo svojich pridelených mestských častiach projekty vedúce k praktickým riešeniam eliminujúcim problémy v ich samospráve.

Workshop sa konal pre FSV seniorov v rámci Univerzity tretieho veku, ktorý fakulta organizuje už dlhé roky. Vďaka patrí konkrétne doc. PhDr. Mgr. Oľge Bočákovej, PhD, uni. prof. a celému Ústavu sociálnej práce a sociálnej politiky za možnosť organizovať workshop pre FSV seniorov.

Stretnutie bolo vysoko kvalitné, seniori priniesli praktické riešenia na základe vlastných skúseností, prednáška sa konala v priateľskej atmosfére a študenti boli výborní. Podobné aktivity len potvrdzujú, že hlas každého participanta v akomkoľvek veku sa počíta aj pri tvorbe konkrétnych riešení nie len modelovo, ale aj v praxi. Na Fakulte sociálnych vied UCM tak otvárame priestor pre vyučovanie moderným a zaujímavým spôsobom a tešíme sa na podobné spolupráce aj v budúcnosti! FSV seniorom prajeme veľa zdravia a energie v ďalšom štúdiu!

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať