Predstavujeme Vám koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Darinu Kubíčkovú, PhD.

Na našej fakulte sa zaväzujeme ku kvalitnému vzdelávaniu pre všetkých študentov. Chceme Vám predstaviť našu koordinátorku pre študentov so špecifickými potrebami – PhDr. Darinu Kubíčkovú, PhD.

Naša koordinátorka, Vám pomôže získať potrebné podporné služby a zabezpečí, aby študenti so špecifickými potrebami mali rovnaké príležitosti na dosiahnutie akademického úspechu.

Študentmi so špecifickými potrebami sa rozumejú študenti so zmyslovým, telesným a viacnásobným postihnutím, chronickým ochorením, autizmom, alebo poruchami učenia.

Fakulta sociálnych vied UCM poskytuje podporné služby študentom so špecifickými potrebami na základe ich individuálnych potrieb. Podporné služby môžu zahŕňať špecifické vzdelávacie prostriedky, individuálne prístupy, osobitné podmienky pre študijné povinnosti a podporu od vyučujúcich.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať