Rada kvality

Dekanom FSV UCM bola vymenovaná Rada pre kvalitu FSV UCM, ktorá je permanentným poradným orgánom dekana. Rada pre kvalitu najmä pripravuje, kontroluje, hodnotí a koordinuje tvorbu, implementáciu a používanie vnútorného systému kvality vzdelávania, koordinuje zavedenie, používanie, funkčnosť a implementáciu systému manažérstva kvality, čo vyplýva z poslania Národného programu kvality ako programu podpory rozvoja kvality práce, kvality produkcie, služieb a propagácie pre trvalo udržateľnú kvalitu života a konkurencieschopnosti vo všetkých oblastiach spoločnosti na Slovensku.

Predseda Rady kvality FSV UCM:

doc. PhDr. Jakub Bardovič, PhD.

Podpredseda:

doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD.

Politické vedy

Interný:

doc. Mgr. Michal Garaj, PhD.

Študent:

PhDr. Kamil Turčan

Externá zainteresovaná strana:

Mgr. Miroslava Dujičová, PhD.

Sociálna práca

Interný:

doc. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. DiS.

Študent:

Bc. Kristína Vranová

Externá zainteresovaná strana:

PhDr. Katarína Švrčková, PhD.

Dokumenty

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať