Výberové konanie FSV UCM

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave so

Výberové konanie na mobility študentov a zamest...

Výzva na výberové konanie na Erasmus mobility študentov a zamestnancov v projekte