Účasť na konferencii ,,Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku"

V utorok dňa 11. júna 2024 sa prodekanka pre rodovú rovnosť a sociálne otázky PhDr. Zuzana Draková, PhD. zúčastnila významnej konferencie organizovanej Slovenským národným strediskom pre ľudské práva. Konferencia s názvom „Podpora rodovej rovnosti a súladu pracovného a súkromného života na Slovensku“ sa konala s cieľom diskutovať o kľúčových otázkach súvisiacich s rodovou rovnosťou a vytváraním priaznivých podmienok pre vyváženie pracovného a súkromného života.

Jej účasť na tomto podujatí zdôraznila záujem našej fakulty o podporu rodovej rovnosti v akademickej sfére a tiež snahu o hľadanie súladu medzi pracovným a súkromným životom, pretože ide o kľúčový faktor pre udržateľný rozvoj jednotlivcov aj akademickej oblasti, prispieva k celkovej kvalite života a vytvára zdravšie a efektívnejšie pracovné prostredie.

Na zlepšenie našich služieb používame cookies. View more
Akceptovať